Ministeriële besluit van 30 juni 2010 tot verdeling van een deel van de RSZ-vermindering die de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg ontvangen in het kader van de federale maatregel Structurele Vermindering

Open dit besluit in de Vlaamse codex

Tot en met het subsidiejaar 2013 werd er jaarlijks een deel van de RSZ-vermindering die de private diensten ontvangen hadden in het kader van die federale maatregel "Structurele Vermindering", afgetrokken van de subsidies voor gezinszorg. In dit besluit is voor elke private dienst bepaald met welk bedrag de subsidies jaarlijks verminderd moesten worden.