Ministeriële besluit van 29 november 2013 tot bepaling van de nadere regels voor de registratie van gegevens over de activiteiten in het jaarverslag van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

 Open dit besluit in de Vlaamse codex

Als er in het afgelopen jaar DOP-uren toegewezen werden aan uw dienst, moet u per gebruiker voor wie er in dat jaar DOP-uren toegewezen werden, een aantal gegevens bezorgen via het e-loket.