Middelgebruik bij jongeren

We werken momenteel aan een nieuwe interactieve rapporten. Ondertussen kan u de meest recente studieresultaten voor 2018 raadplegen op de site van de onderzoekers zelf: Factsheets Vlaanderen (HBSC)

Tabakgebruik 2014

Het rapport “HBSC 2014: Rookgedrag bij jongeren” toont dat er steeds minder jongeren roken.

Enkele vaststellingen

 • De dalende trend van het roken bij jongeren, die werd vastgesteld tussen 2002 en 2010, werd verder doorgezet in 2014. Ondanks deze daling, blijven de ongelijkheden in opleiding (een indicator van socio-economische status bij adolescenten) bestaan: meer jongeren uit het beroepsonderwijs roken en beginnen te roken op jongere leeftijd (waardoor de kans op verslaving vergroot).
 • De directe omgeving is belangrijk als voorspeller voor het rookgedrag van de jongere. Jongeren waarvan beide ouders roken, hebben een hogere kans zelf te roken dan jongeren waarvan geen of slechts een ouder rookt.

Alcoholgebruik 2014

Het rapport “HBSC 2014: alcoholgebruik bij jongeren” toont dat 1 van de gezondheidsdoelstellingen rond alcoholgebruik (minder dan 20% van -15-jarigen drinkt vaker dan 1 keer per maand alcohol) lijkt te zijn gehaald. Algemeen is het alcoholgebruik van de Vlaamse jongeren gedaald tussen 2010 en 2014.

Enkele vaststellingen

 • In 2014 halen jongens en meisjes tot 14 jaar de Vlaamse gezondheidsdoelstelling over meer dan 1 keer per maand alcohol drinken.
 • Het percentage jongens en meisjes dat wekelijks bier, wijn, sterke drank en/of alcopops drinken is in vele gevallen gedaald tussen 2010en 2014, of ten minste gestagneerd. Wel blijven er significante verschillen tussen jongens en meisjes. Meer jongens drinken wekelijks bier, sterke drank en alcopops. Ook zijn er verschillen naar opleiding voor het drinken van bier, sterke drank en alcopops. Meer jongeren uit het technisch onderwijs verkiezen om wekelijks bier te drinken, terwijl het wekelijks drinken van sterke drank en alcopops vaker voorkomt in het beroepsonderwijs. Jongeren uit het algemeen onderwijs drinken gemiddeld minder dan jongeren uit de andere onderwijstypes.
 • De prevalentie van de jongeren die reeds 10 keer of meer dronken zijn geweest, is gestegen in 2014 ten opzichte van 2010. Het zijn vooral jongens en jongeren uit het beroepsonderwijs die reeds het meest dronken zijn geweest.
 • De mediaan van de leeftijd waarop de jongere voor het eerst alcohol heeft gedronken ligt bij jongens op 14 jaar, bij meisjes op 15. De mediaan van de leeftijd waarop de jongere voor het eerst dronken was, ligt bij jongens en meisjes op 16 jaar.

Cannabisgebruik

Het rapport “HBSC 2014: Cannabis bij jongeren” toont dat de Vlaamse doelstelling om life-time gebruik van cannabis onder de 14% te krijgen voor jongeren onder de 18 jaar nog niet gehaald is.

Enkele vaststellingen

 • In 2014 stellen we een significante afname vast van het aantal jongens dat ooit al cannabis geconsumeerd heeft. Bij de meisjes is er geen significant verschil in vergelijking met 2010.
 • Bij het laatste-maand-gebruik zien we een significante stijging bij de meisjes.
 • Verder zijn er significante verschillen naar onderwijstype en leeftijd: meer jongeren uit het beroepsonderwijs consumeren cannabis.
  • De prevalentie van cannabisgebruik is het laagste bij jongeren uit het algemeen secundair onderwijs.
  • Verder stellen we vast dat cannabisgebruik toeneemt naarmate men ouder wordt.
Databank: Jongeren en Gezondheid

De studie Jongeren en Gezondheid kwam tot stand met steun van Zorg en Gezondheid en maakt deel uit van de internationale studie ‘Health Behaviour in School-aged Children’ (HBSC) van de Wereldgezondheidsorganisatie....