Middelenpreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Middelenpreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

De middelenpreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bestaat uit preventiewerkers die verspreid zijn over Vlaanderen. Zij richt zich tot alle belangrijke intermediairs inzake de preventie van middelengebruik. Onder middelen verstaan we tabak, alcohol, illegale drugs, gamen en gokken. De CGG met preventiewerkers zijn door het sluiten van een preventieovereenkomst erkend als organisatie met terreinwerking

De werking biedt in elke provincie op regelmatige basis een open aanbod van vormingen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast organiseren ze op aanvraag vormingen op maat, aangepast aan de noden en behoeften van jouw organisatie. Tevens ondersteunen en coachen ze organisaties in het opmaken van een middelenpreventiebeleid op maat.

Partnerorganisatie VAD staat in voor de inhoudelijke coördinatie en ondersteuning.