MERS-coronavirus

MERS (Middle East Respiratory Syndrome)-coronavirus is een vrij nieuw type coronavirus dat in september 2012 werd ontdekt. MERS kan ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken, vooral bij mensen met andere gezondheidsproblemen. Klachten gaan van koorts, hoesten, kortademigheid tot ademhalingsproblemen. MERS dankt zijn naam aan de regio waar het voor het eerst is opgedoken en waar de meeste gevallen vandaan komen, het Midden-Oosten. Sinds april 2014 is er sprake van een sterke toename van het aantal bevestigde gevallen in het Midden-Oosten.

 • Verwekker: MERS-coronavirus (MERS-CoV)
 • Incubatieperiode: 2 tot 14 dagen

Meldingsplicht

 • MERS is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
 • Waarom melden: Bronopsporing, contactonderzoek en hygiënemaatregelen zijn van groot belang. Bij (het vermoeden van) patiënten met MERS is strikte isolatie noodzakelijk om verspreiding te voorkomen.

pdf bestandProcedure MERS-coronavirus (augustus 2019) (879 kB)

Criteria

Klinische criteria

Bij deze patiënten is het aangewezen om verder onderzoek te verrichten:

Ieder individu met ernstige acute respiratoire infectie met:

 • koorts (≥ 38 °C)  én respiratoire symptomen

EN

 • een infiltraat op een röntgenfoto van de longen, of ARDS

EN IN COMBINATIE MET:

 • verblijf in een gebied1 waar infectie met MERS-CoV opgelopen kan zijn, gedurende 14 dagen voor de aanvang van de symptomen

OF

 • persoon die de afgelopen 14 dagen voor aanvang van de klachten contact heeft gehad met een bevestigde MERS-CoV-casus met klinische verschijnselen

OF

 • onderdeel van een cluster van twee of meer epidemiologisch verwante gevallen met onbekende verwekker binnen een periode van twee weken met een noodzaak tot opname in een eenheid intensieve zorgen ongeacht reisgeschiedenis.

1Midden-Oosten, vooral Jordanië, Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai)

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

 • twee positieve rRT-PCRs met verschillende genoom targets
 • één positieve rRT-PCR in combinatie met sequencing van een tweede genoom target
 • seroconversie in twee samples met ten minste 14 dagen ertussen, aangetoond met een screening assay (ELISA, IFA) en een virus neutralisatie assay

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

patiënt met klinische criteria EN epidemiologische criteria

Bevestigd

patiënt met laboratoriumconfirmatie ongeacht klinische tekenen en symptomen