Meer bezoek in residentiële revalidatievoorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen vanaf 11 mei

  • 4 mei 2020

Vanaf 11 mei kunnen een aantal Vlaamse revalidatievoorzieningen en de psychiatrische verzorgingstehuizen opnieuw bezoek ontvangen. De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg heeft de voorwaarden uitgewerkt om dat mogelijk te maken, weliswaar nog altijd met beperkingen en onder voorwaarden. Met die voorwaarden kan elke voorziening nu zelf een eigen haalbaar plan opstellen om het bezoek ten vroegste vanaf 11 mei te ontvangen. Eerder had de taskforce al de voorwaarden uitgewerkt om bezoek weer mogelijk te maken in de jeugdhulp en bij zorgaanbieders voor personen met een handicap.

De Vlaamse overheid heeft bevoegdheid over een aantal residentiële revalidatievoorzieningen die psychosociale en fysieke revalidatie aanbieden. Sommige daarvan maken deel uit van een ziekenhuis. Voor die revalidatievoorzieningen heeft de taskforce geen bezoekersregeling uitgewerkt, zij volgen de bezoekregeling van de ziekenhuizen.

De psychosociale revalidatievoorzieningen, de verslavingscentra (met uitzondering van de halfweghuizen), de kinderpsychiatrische revalidatievoorzieningen buiten het ziekenhuis en het revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren (Pulderbos) kunnen zich voorbereiden om vanaf 11 mei bezoek te ontvangen. Dat geldt ook voor de psychiatrische verzorgingstehuizen.

Om het risico op COVID-19 in deze voorzieningen te verkleinen, is de bezoekmogelijkheid er tot nu toe beperkt tot de ouders van minderjarigen, 1 begeleider bij noodzakelijke onderzoeken en de naasten van patiënten die stervende zijn.

De voorwaarden voor meer bezoek

  • Elke voorziening kan nu zijn bezoekregeling uitwerken volgens het tempo dat voor hen haalbaar is. Daarbij houden ze onder andere rekening met deze voorwaarden:
  • Voldoende mensen en beschermingsmiddelen moeten beschikbaar zijn om het bezoek in goede banen te leiden.
  • Per bezoek is er maximaal 1 bezoeker per zorggebruiker (met uitzondering van de beide ouders voor een minderjarige). Deze beperking wordt herbekeken zodra de Nationale Veiligheidsraad dit toelaat.
  • Het bezoek gebeurt op afspraak.
  • De bezoeker mag in de 14 dagen voor het bezoek geen symptomen gehad hebben die op COVID-19 wijzen en niet positief getest zijn
  • Het bezoek vindt plaats in een aparte bezoekersruimte, die bereikt kan worden zonder onnodig door het gebouw te moeten lopen. Na het bezoek wordt de ruimte gedesinfecteerd.
  • Alle bezoekers en personeelsleden die het bezoek begeleiden, dragen steeds een mondmasker

Karine Moykens, voorzitter van de Taskforce COVID-19 Zorg: “Zoals gevraagd door de Nationale Veiligheidsraad en Vlaams minister Beke heeft de taskforce ook voor onze revalidatievoorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen een kader opgesteld over hoe de veiligheid van iedereen in de voorziening verzoend kan worden met de nood om bezoek toe laten voor het psychosociaal en relationeel welzijn van de patiënten en hun families. We vragen elke voorziening om met de voorwaarden die we hen geven, een plan op te stellen over hoe ze gefaseerd en vanaf 11 mei bezoek kunnen ontvangen.”

Voor de pers:

  • Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid - 0490 654 640
  • Liesbeth Wyseur, woordvoerder Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - 0473 81 21 74 – woordvoerder.dwvg@vlaanderen.be