Meer bezoek- en contactmogelijkheden in psychiatrische verzorgingstehuizen en residentiële revalidatievoorzieningen

  • 20 mei 2020

In de psychiatrische verzorgingstehuizen en in de residentiële revalidatievoorzieningen voor psychosociale revalidatie zijn er vanaf 25 mei meer mogelijkheden tot bezoek en contact met familie of naasten. Vanaf dan is in deze voorzieningen opnieuw bezoek mogelijk met meer dan 1 persoon. Er komen ook meer mogelijkheden om de voorziening te verlaten voor activiteiten of bezoeken en om groeps- of sportactiviteiten te organiseren. De gefaseerde versoepeling van de richtlijnen, die was ingezet op 11 mei, wordt zo verder gezet.

Zowel in de psychiatrische verzorgingstehuizen als in de residentiële revalidatievoorzieningen was sinds 11 mei bezoek een mogelijkheid, voor 1 bezoeker per bezoek. Met de versoepeling van de maatregelen die door de Nationale veiligheidscel zijn afgekondigd, wordt die bezoekmogelijkheid vanaf 25 mei uitgebreid tot meerdere personen ontvangen, voor zover deze personen tot dezelfde contactbubbel behoren.

In de revalidatiecentra is vanaf die datum bezoek van de patiënt aan zijn thuisomgeving weer mogelijk. Dat kan zowel een dagbezoek zijn als een bezoek bijvoorbeeld in het weekend met overnachting. In de psychiatrische verzorgingstehuizen kunnen de zorggebruikers vanaf 25 mei opnieuw terug individuele verlofdagen opnemen.

De zorggebruikers krijgen ook de mogelijkheid om met 2 andere personen een activiteit buiten de voorziening te doen. Ook groeps- en sportactiviteiten zijn onder bepaalde voorwaarden opnieuw mogelijk.

Om de bezoeken en uitstappen buiten de zorgvoorziening veilig te organiseren, geeft de Taskforce COVID-19 Zorg een aantal algemene richtlijnen mee. Het blijft telkens aan de voorziening om af te wegen of en wanneer deze uitbreidingen van bezoek- en contactmogelijkheden praktisch mogelijk zijn.