Mazelen

Samenvatting richtlijn

Kliniek

 • Prodromale fase (3-7 d): plotse algemene malaise, koorts, conjunctivitis, verkoudheid en hoesten;
 • Exanthemateuze fase (7-10 d): gegeneraliseerd ruw aanvoelend exantheem startend 3 tot 7 dagen na aanvang klachten. Beginnend achter de oren en langs de haargrens uitbreidend via gezicht, borst, romp naar extremiteiten;
 • Complicaties: otitis media, laryngotracheobronchitis en bronchiolitis (5-10%), pneumonie (1-5%), encefalitis ;
 • Risicogroepen op ernstig verloop: kinderen <1j, volwassenen, zwangeren, immuungecompromitteerden, vitamine A-deficiëntie en/of ondervoeding. 

Diagnose

Speekseltest:

 • specifieke IgM vanaf aanvang exantheem;
 • PCR vanaf 4 dagen vóór tot maximum 7 dagen na aanvang exantheem.

Serum:

 • IgM vanaf aanvang exantheem tot 6 weken erna;
 • Viervoudige IgG stijging.

Incubatieperiode

Blootstelling tot prodromale fase: gemiddeld 10 tot 12 (7-14) dagen.

Blootstelling tot begin exantheem: gemiddeld 14 (7-21) dagen.

Besmettelijke periode

Van 4 dagen voor tot 4 dagen na het optreden van exantheem.

Reservoir

Humaan.

Besmettingsweg

Zeer besmettelijk. Vooral via druppelinfectie en aerosol. Ook soms via direct of indirect contact (handen, deurknoppen).

Risicogroepen

 • Personen die niet (volledig) gevaccineerd werden en nooit mazelen doormaakten.
 • Personen geboren tussen 1970 en 1985 (waarschijnlijk slechts één MBR vaccin gekregen).

Maatregelen bij een geval

 

1. Bronopsporing

Navragen contact met zieken, reis naar endemisch gebied.  

2. Contactopsporing

Vaccinatiestatus nagaan en actieve immunisatie uitvoeren bij onbeschermde contacten in de besmettelijke periode.

3. (Chemo)profylaxe 

Actieve immunisatie (vaccinatie MBR) <3 dagen na contact index.  

4. Wering

Kinderen met mazelen weren van school en kinderdagverblijf gedurende minstens 4 dagen na het verschijnen van de huiduitslag.

Meldingsplichtig

Ja, Een meldingsplichtige infectieziekte aangeven

pdf bestandRichtlijn mazelen (versie 2019) (572 kB)

Criteria

Klinische criteria

 • koorts (>38°C)

EN

 • maculo-papulaire rash

EN minstens één van de volgende:

 • hoest,
 • coryza,
 • conjunctivitis

Epidemiologische criteria

contact met waarschijnlijk of bevestigd geval

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

 • aantonen van mazelenvirus via PCR

OF

 • aantonen van mazelen IgM antistoffen in serum of speeksel

OF

 • viervoudige titerstijging van mazelen specifieke antilichamen in serum

Gevalsdefinitie

Mogelijk

patiënt met klinische criteria

Waarschijnlijk

patiënt met klinische criteria EN epidemiologische criteria

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie