Marburg

Een Marburgvirusinfectie is een virale hemorragische koorts dat veroorzaakt wordt door het filovirus Marburg. Het Marburgvirus werd in 1967 geïsoleerd tijdens een uitbraak van hemorragische koorts onder werknemers van laboratoria in Marburg, Frankfurt en Belgrado. Het virus bleek afkomstig te zijn van een zending apen uit Oeganda, die in de laboratoria werden gebruikt in het productieproces van vaccins. In totaal raakten 25 laboratoriummedewerkers geïnfecteerd en vonden er 6 secundaire infecties plaats. Zeven personen, allen laboratoriummedewerkers, stierven aan de infectie. Daaropvolgend werden in verschillende Afrikaanse landen sporadisch gevallen van Marburg hemorragische koorts gemeld. In de periode van 1998-2000 vond er in de Democratische Republiek Congo een epidemie plaats waarbij 154 ziektegevallen werden gemeld, 128 patiënten stierven. In 2004-2005 deed zich in Angola een Marburgepidemie voor met een vergelijkbare omvang.

Meldingsplicht

Marburg is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.

Meer info

Virale hemorragische koorts