Malaria

Malaria is een ernstige parasitaire aandoening die bij ons praktisch enkel als importziekte voorkomt. Het belangrijkste kenmerk is aanhoudende koorts. Er komen slapende vormen voor tot weken of maanden na infectie, vooral bij P. vivax en P. ovale.

  • Verwekker: Plasmodia ssp.
  • Incubatieperiode: Meestal 10 tot 14 dagen maar voor Plasmodium falciparum soms slechts 7 dagen, bij Plasmodium malariae tot enkele weken. Bij gebruik van malariaprofylaxe kunnen P. vivax en P. ovale weken tot maanden (soms jaren) na infectie een ‘uitgestelde eerste aanval’ veroorzaken.

Meldingsplicht

  • Malaria waarbij vermoed wordt dat de besmetting gebeurde op het Europese continent is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
  • Waarom melden: Vroegtijdige detectie van Anophelesmuggen in Europa.

Richtlijn

Criteria

Klinische criteria

Persoon met koorts (hoger dan 38°C) OF anamnese van koorts

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

  • aantonen van malariaparasieten in dikdruppel of bloeduitstrijkje

OF

  • positieve sneltest 

Gevalsdefinitie

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie na exclusie besmetting buiten Europa