Toeslag voor de maatregel flexibiliteit op weekdagen tussen 18 en 20 uur (VIA6-akkoord)

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Met dit formulier kunnen de diensten voor gezinszorg die in 2021 gesubsidieerd werden door Zorg en Gezondheid, de gegevens bezorgen die nodig zijn voor de berekening van de toeslag op de prestaties gezinszorg die verleend werden op weekdagen tussen 18 en 20 uur. Ter uitvoering van het VIA6-akkoord hebben de diensten voor de prestaties gezinszorg die het verzorgend personeel sinds 1 september 2021 verleend heeft, recht op een toeslag van maximaal 15% op het subsidiebedrag voor de gepresteerde uren.

Met weekdagen worden alle dagen van de week bedoeld, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Zowel de uren gezinszorg bij de gebruikers als die in het centrum voor dagopvang komen in aanmerking voor die toeslag. Ze moeten apart ingevuld worden in het onderstaande formulier. Voor de uren gezinszorg bij de gebruiker zullen de diensten ook nog een compensatie ontvangen omdat zij voor de gebruikersbijdragen de toeslag van 15% nog niet mochten toepassen in 2021.

Opgelet: u mag uitsluitend gepresteerde uren vermelden van de verzorgende personeelsleden die in 2021 gesubsidieerd werden door Zorg en Gezondheid. Het gaat om de personeelsleden die gefinancierd werden vanuit de subsidies die de dienst ontvangen heeft op basis van het toegekende urencontingent van 2021 (dus bijvoorbeeld niet de verzorgende personeelsleden die tewerkgesteld zijn als Sociale Maribel, of in het kader van artikel 60, §7, van de OCMW-wet, of die gefinancierd worden met het bedrag van de toeslag voor de maatregel werkdrukvermindering).

Dit formulier moet uiterlijk op 1 mei 2022 ingevuld worden door de erkende diensten voor gezinszorg die in 2021 gesubsidieerd werden door Zorg en Gezondheid.