Maand van overlijden

Tot 2014 stierven in Vlaanderen iets meer mannen dan vrouwen (50,3% mannen). Sinds 2015 stierven er meer vrouwen dan mannen (50,8% in 2019). 

Als we het absolute aantal sterfgevallen per maand vergelijken valt dit op: 

  • In 2019 zien we geen uitzonderlijke uitschieters per maand. 
  • In 2018 overleden er veel mensen en dan vooral in maart. Dit kan toegeschreven worden aan een lange griepepidemie van begin januari tot en met eind maart, waarbij de piek samenviel met een winterprik in maart gecombineerd met een luchtvervuilingspiek. Zo waren er in totaal 62.683 sterfgevallen, het hoogste aantal in 30 jaar. Deze piek loopt ook samen met een piek in sterfte door ‘ademhalingsziekten (incl. acute infecties)’. 

Voor de meeste jaren zien we dat  

  • januari gemiddeld het hoogste aantal overlijdens (10%) kent. 
  • september gemiddeld het laagste aantal overlijdens (7%) kent. 

Gebruikt u deze cijfers voor verder onderzoek en analyse, zorg dan dat u correct refereert naar onze gegevens.