Lokale dienstencentra heropenen - terug meer huisbezoeken in de thuiszorg

  • 16 mei 2020

Vanaf 18 mei kunnen de diensten voor gezinszorg en de diensten voor maatschappelijk werk van het ziekenfonds opnieuw meer bezoeken bij mensen thuis organiseren. De diensten voor oppashulp en gastopvang kregen richtlijnen over hoe zij terug naar een normale werking kunnen evolueren, zodat ze opnieuw in meer situaties hulp kunnen bieden. De lokale dienstencentra kunnen dan weer vanaf 25 mei hun deuren openen voor één-op-één-activiteiten. Voor al deze sectoren heeft de Taskforce Zorg richtlijnen opgesteld om de heropstart in veilige omstandigheden en gefaseerd te organiseren. 

Doorstart sociaal-maatschappelijke thuiszorg

Net zoals in andere zorgsectoren konden de diensten voor gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds de voorbije weken enkele de essentiële huisbezoeken laten plaatsvinden. De essentiële huisbezoeken door de verzorgenden en maatschappelijk werkers werden wel onafgebroken verdergezet, met duidelijke veiligheidsafspraken, zodat zorgbehoevenden in thuissituaties de noodzakelijke verzorging bleven krijgen.

Andere bezoeken werden geschrapt en telefonisch opgevangen. Deze bezoeken kunnen vanaf 18 mei opnieuw plaatsvinden, zodat de diensten voor gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds opnieuw hun volledige zorgaanbod bij mensen thuis kan brengen.

De Taskforce Zorg heeft richtlijnen opgesteld om deze doorstart veilig te laten verlopen. De basis is telkens: beschermingsmateriaal dragen waar het is aangewezen, zorgvuldige handhygiëne en het bewaren van afstand waar mogelijk. Een activiteit vindt dan ook enkel plaats met de noodzakelijke aanwezigen.

Bijzondere aandacht moet gaan naar het opnieuw mensen bereiken die uit angst voor COVID-19 zorg gemeden hebben en daarom geen hulpvraag hebben gesteld.

Ook doorstart voor oppashulp en gastopvang

Ook de opvang van cliënt met oppashulp of in gastopvang kan vanaf 18 mei weer heropstarten. Bij zwaar zorgbehoevenden, waar zorgverstrekkers en hulpverleners aanwezig zijn, is de oppashulp door vrijwilligers steeds actief gebleven. Nu kunnen de vrijwilligers met oppashulp ook opnieuw de mantelzorgers ontlasten van de zorgbehoevenden die hoofdzakelijk op die mantelzorg waren aangewezen. De oppashulp kan ook ingezet worden bij mensen waarvan hun psychisch welbevinden in gedrang komt door corona-isolatie.

De diensten voor oppashulp kunnen oppas door hun vrijwilligers opnieuw aanbieden mits goede telefonische afspraken vooraf tussen gebruiker en oppashulp. Vrijwilligers gaan zoveel mogelijk bij dezelfde gebruikers. 

Gastopvang van bestaande zorggasten kan enkel één-op-één en in ruimten waar voldoende verluchting is en de fysieke afstand bewaard kan blijven. Daarnaast moet het gastgezin hygiënische richtlijnen opvolgen.

Heropening lokale dienstencentra

De lokale dienstencentra moesten op 12 maart de deuren sluiten. Zij bleven wel hun kwetsbare gebruikers bijstaan vanop afstand, met belprojecten, maaltijden aan huis, boodschappendienst,…

Vanaf 25 mei kunnen zij opnieuw activiteiten laten plaatsvinden in het dienstencentrum zelf, te beginnen met 1-op-1-dienstverlening, zoals kapper, pedicure en manicure, afhaalmaaltijden en psychosociale ondersteuning. Er kunnen nog geen groepsactiviteiten plaatsvinden. Ook hier geldt dat elk dienstencentrum zelf de timing van heropstart kan bepalen, afhankelijk van de voorbereiding die ze nodig hebben. Voor activiteiten met meer dan 2 personen worden de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad gevolgd.

De heropstart moet uiteraard gebeuren met duidelijke veiligheidsvoorschriften, zoals de basisregels rond handhygiëne en afstand houden. Wie ziekteklachten heeft, blijft in thuisquarantaine. De Taskforce Zorg heeft ook richtlijnen uitgewerkt rond schoonmaak, sanitair en gebruik van beschermingsmaterialen