Logo's

Logo staat voor samenwerkingsverband voor locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie. De Vlaamse overheid erkent de Logo’s voor een periode van 6 jaar en subsidieert hun werking. Een Logo ondersteunt de uitvoering van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid en de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Het treedt daarbij op als aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid en voor zijn locoregionaal netwerk van preventieorganisaties.

De Logo’s:

 • vormen geografisch afgebakende netwerken waarbinnen verschillende organisaties samenwerken om het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid uit te voeren op locoregionaal niveau;
 • helpen in hun werkgebied de initiatieven en methodieken bekend te maken die de Vlaamse overheid aanbiedt om de gezondheid van de bevolking te bevorderen, te beschermen of te behouden.;
 • zijn in Vlaanderen verenigingen zonder winstoogmerk. Het Logo werkzaam in Brussel-Hoofdstad wordt ingericht door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Taken

Om een maximale gezondheidswinst in haar regio te realiseren heeft een Logo de volgende taken:

 • welbepaalde, jaarlijks geformuleerde deeltaken uitvoeren binnen het preventieve gezondheidsbeleid en de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen;
 • adviseren over het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid, over de behoefte aan methodieken en de noden bij de implementatie ervan;
 • voorstellen doen m.b.t. efficiëntieverhoging van de eigen werking;
 • fungeren als aanspreekpunt voor en een samenwerking uitbouwen met de preventieorganisaties;
 • de preventieorganisaties wegwijs maken in de gevalideerde methodieken in het kader van de preventieve gezondheidszorg en het facettenbeleid;
 • geschikte preventieorganisaties zoeken en informeren m.b.t. deze methodieken, hen aanmoedigen deze methodieken toe te passen en eventueel doorverwijzen voor gepaste ondersteuning van de uitvoering;
 • de lokale besturen begeleiden en ondersteunen bij het uitwerken en opvolgen van hun lokale preventieve gezondheidsbeleid;
 • de eerstelijnsfunctie binnen het Vlaams medisch milieukundig netwerk opnemen voor milieugerelateerde gezondheidsproblemen (behalve het Brusselse Logo).

Initiatieven

Logo’s mogen volgende initiatieven onder voorwaarden uitvoeren:

 • meewerken  aan de ontwikkeling en evaluatie van methodieken;
 • zelf methodieken ontwikkelen;
 • preventieorganisaties begeleiden, andere dan lokale besturen, bij het uitwerken en opvolgen van hun preventief gezondheidsbeleid.

Thema's

Logo’s werken rond verschillende thema’s zoals:

 • het bevorderen van gezonde voeding en het stimuleren van meer beweging;
 • het tegengaan van roken;
 • het voorkomen van ongevallen;
 • de preventie van suïcide;
 • het aanmoedigen tot deelname aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker;
 • het aanmoedigen tot vaccinatie, bijvoorbeeld tegen griep;
 • op vlak van gezondheid en milieu de eerstelijnsfunctie vervullen binnen het Vlaams medisch milieukundig netwerk.

Werking

Logo's zijn samenwerkingsverbanden van preventieorganisaties en functioneren als motor voor een locoregionale werking. Ze verspreiden methodieken opdat preventieorganisaties ze opnemen in hun werking of hun beleid. Elk Logo beschikt over een team van deskundige medewerkers in de preventieve gezondheidszorg.

De preventieorganisaties die minstens moeten worden uitgenodigd om deel uit te maken van het Logo en die het Logo ondersteunen, zijn:

Alle andere organisaties die wensen deel te nemen aan de Logo-werking zijn uiteraard welkom.