Literatuurstudie: "Personele voorwaarden in woonzorgcentra"

Met het literatuurstudie personele voorwaarden in woonzorgcentra (EF51) beantwoordde het steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin volgende vragen:

 • Welke wetenschappelijke kennis is reeds beschikbaar over personeelsnormen voor
  woonzorgcentra?
 • Wat is de relatie tussen deze normen en de kwaliteit van zorg en van leven in
  woonzorgcentra?
 • Wat kunnen we leren uit binnen- en buitenland?
  Deze vragen werden beantwoord enerzijds door middel van een literatuurstudie en anderzijds op basis
  van informatieverzameling bij onderzoekers-experten in het buitenland.

Deze vragen werden beantwoord enerzijds door middel van een literatuurstudie en anderzijds op basis van informatieverzameling bij onderzoekers-experten in het buitenland.

pdf bestandSamenvatting van de resultaten (381 kB)