Limitatieve lijst van testen

Hoe kan je als CAR-voorziening nagaan of een rechthebbende effectief tot één van de vermelde groepen in artikel 3 behoort?

Door gebruik te maken van erkende diagnostische richtlijnen en wetenschappelijk onderbouwde testen (zie artikel 4 van de overeenkomst tussen Centra voor Ambulante Revalidatie en de Vlaamse Gemeenschap).

De Expertencommissie kan, na raadpleging van de Sectorale Adviescommissie Geestelijke Gezondheid, richtlijnen uitvaardigen wat de precieze testen betreft. Deze moeten worden aangewend om na te gaan of een rechthebbende aan een specifieke stoornis lijdt.

Sinds 1 januari 2019 is het Logopedisch Platform niet meer bevoegd om de testen te bepalen die door de Centra voor ambulante revalidatie kunnen gebruikt worden. Daarom zijn er ‘Vlaamse limitatieve lijsten van testen’ opgesteld.

Lijst van IQ-testen

pdf bestandLimitatieve lijst van IQ tests 01.07.19.pdf (186 kB)

Lijst van tests betreffende taal-, leerstoornissen en stotteren 

pdf bestandlimitatieve lijst van tests taal- leerstoornissen en stotteren.pdf (351 kB)

Communicaties 

Hieronder een overzicht van de brieven die we naar de sector stuurden: