Limitatieve lijst van testen

Artikel 4 van de overeenkomst tussen de Centra voor Ambulante Revalidatie en de Vlaamse Gemeenschap bepaalt dat, om na te gaan of een rechthebbende effectief tot één van de in artikel 3 vermelde groepen hoort, de voorzieningen gebruik moeten maken van erkende diagnostische richtlijnen en wetenschappelijk onderbouwde testen.

De Expertencommissie kan, na raadpleging van de Sectorale Adviescommissie Geestelijke Gezondheid, richtlijnen uitvaardigen wat de testen betreft. Deze moeten worden aangewend om na te gaan of een rechthebbende aan een specifieke stoornis lijdt.

Om onderstaande testlijsten up-to-date te houden, met als prioriteit een strenge kwaliteitsbewaking in combinatie met de meest haalbare actualisering, is volgende procedure afgesproken:

  • Jaarlijks worden de lijsten geactualiseerd door de Expertencommissie, tijdens het eerste overleg van elk kalenderjaar.

  • Tijdens het jaar kan op elk overleg van de Expertencommissie beslist worden een nieuwe test aan de lijsten toe te voegen, mits een motivering over twee aspecten én vervolgens een goedkeuring van de EC. Een gedegen motivering is noodzakelijk over:

    • Een voldoende ‘belangrijkheid’ en/of 'impact’  van het nieuwe instrument voor het kwaliteitsvol functioneren van de professional(s). Dit kan vooral aangetoond worden door indicaties van verwachtte ‘frequentie van gebruik’ of de nood er aan in het werkveld. Het kan een instrument zijn waarvoor nog geen of geen ‘kwaliteitsvol’ instrument bestond of een nieuwe versie van een bestaand instrument met duidelijk recentere psychometrische parameters 

    • Er moet een grondige psychometrische evaluatie uitgevoerd zijn over het instrument in kwestie én die moet globaal positief blijken. Deze evaluatie moet gemotiveerd zijn, en toegekend, door een in Vlaanderen algemeen aanvaarde en onafhankelijke instantie, die zich uitspreekt over de kwaliteit van diagnostische instrumenten, na grondige en gedegen analyse door onafhankelijke beoordelaars

De Expertencommissie kan vervolgens, na de beoordeling van deze motiveringen, beslissen om het testinstrument in kwestie toe te voegen op de testlijsten tijdens het werkjaar, met bijhorende prompte en duidelijke communicatie naar het veld toe.

Limitatieve lijst van tests voor het bepalen van intelligentie of het cognitief ontwikkelingsniveau

pdf bestand02022022 Limitatieve lijst van IQ tests.pdf (1.57 MB)

 

LImitatieve lijst van tests betreffende taal- leerstoornissen en stotteren

pdf bestand02022022 Limitatieve lijst van tests betreffende taal- leerstoornissen en stotteren.pdf (500 kB)

 

Communicaties 

Hieronder een overzicht van de brieven die we naar de sector stuurden: