Limitatieve lijst van testen

Artikel 4 van de overeenkomst tussen de Centra voor Ambulante Revalidatie en de Vlaamse Gemeenchap bepaalt dat, om na te gaan of een rechthebbende effectief tot één van de in artikel 3 vermelde groepen hoort, de voorzieningen moeten gebruik maken van erkende diagnostische richtlijnen en wetenschappelijk onderbouwde testen. 

De Expertencommissie kan, na raadpleging van de Sectorale Adviescommissie Geestelijke Gezondheid, richtlijnen uitvaardigen wat de precieze testen betreft. Deze moeten worden aangewend om na te gaan of een rechthebbende aan een specifieke stoornis lijdt.

Onderstaande lijsten worden jaarlijks geactualiseerd door de Expertencommissie, volgens de nieuwste ontwikkelingen. 

Limitatieve lijst van tests voor het bepalen van intelligentie of het cognitief ontwikkelingsniveau

pdf bestandLimitatieve lijst van IQ tests - versie 1 februari 2021.pdf (642 kB)

LImitatieve lijst van tests betreffende taal- leerstoornissen en stotteren

pdf bestandLimitatieve lijst van tests betreffende taal-, leerstoornissen en stotteren - versie 1 februari 2021 (404 kB)

Communicaties 

Hieronder een overzicht van de brieven die we naar de sector stuurden: