Levensverwachting

Op deze pagina vindt u cijfers en statistieken over de levensverwachting in Vlaanderen. De levensverwachting drukt uit hoeveel jaar een persoon op een bepaalde leeftijd gemiddeld nog kan verwachten te leven. Die verwachting wordt berekend per leeftijd en is afhankelijk van het sterfterisico op elke leeftijd in één en hetzelfde registratiejaar.

  • Een jongen die in 2019 geboren werd heeft een levensverwachting van 80,8 jaar. Dit is 20 maanden meer dan 5 jaar eerder in 2014. 
  • Meisjes hebben bij hun geboorte een levensverwachting van 84,8 jaar. Dit is ruim 4 maanden meer dan 5 jaar eerder.

De grafiek van de levensverwachting vertoont dus nog steeds een stijgende lijn.

De levensverwachting drukt uit hoeveel jaar een persoon op een bepaalde leeftijd gemiddeld nog kan verwachten te leven. Die verwachting wordt berekend per leeftijd en is afhankelijk van het sterfterisico op elke leeftijd. Op basis van een ideale standaard levensverwachting kunnen we nagaan wat de belangrijkste oorzaken van verloren levensjaren zijn. Bij vroegtijdige sterfte op een bepaalde leeftijd gaan mogelijke levensjaren verloren.

Gebruikt u deze cijfers voor verder onderzoek en analyse, zorg dan dat u correct refereert naar onze gegevens.