Legionellose

Samenvatting richtlijn

Kliniek

 • Pneumonie. Bij 60% ook neuropsychologische stoornissen.  
 • Pontiac koorts: acuut griepachtig beeld zonder longontsteking (koude rillingen, hoofd-, spierpijn, malaise).

Diagnose

 • Legionella antigeen op urine (enkel L. pneumophila serogroep 1, niet terugbetaald voor ambulante patiënten);
 • Steeds PCR en cultuur op respiratoire stalen (NRC);
 • Serologie (met opvolgstaal na 6 weken).

Incubatieperiode

 • Pneumonie: gemiddeld 5 dagen (2 tot 19 dagen);
 • Pontiac koorts: 36 tot 48 uur.

Besmettelijke periode

Niet overdraagbaar van persoon op persoon.

Reservoir

Hoofdzakelijk waterige milieus (bv. waterleidingsystemen met biofilmvorming).

Besmettingsweg

Hoofdzakelijk aerosolproducerende systemen, zoals koeltorens, douches, whirlpools, luchtbevochtigers enz.

Risicogroepen

 • Persoonsgebonden risicofactoren voor Legionella pneumonie: roken, oudere leeftijd, mannelijk geslacht, onderliggend (long)lijden.
 • Beroepsgerelateerde expositie.

Maatregelen bij een geval

 

1. Bronopsporing

Inventarisatie van mogelijke bronnen via vragenlijst van Zorg en Gezondheid (expositie voorbij 2 weken, inclusief reis)

2. Contactopsporing

Niet van toepassing

3. (Chemo)profylaxe 

Niet van toepassing

4. Wering

Legionella is niet van mens op mens overdraagbaar. Wering is niet van toepassing.

Meldingsplichtig

Ja, pneumonie veroorzaakt door de legionella bacterie is een meldingsplichtige ziekte in Vlaanderen. Pontiac koorts is enkel meldingsplichtig bij het optreden van een cluster. Een meldingsplichtige infectieziekte aangeven

pdf bestandRichtlijn legionellose (versie 2019) (407 kB)

Criteria

Klinisch criterium pneumonie

Epidemiologische criteria

link met waarschijnlijk of bevestigd geval

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Waarschijnlijk labocriterium

 • eenmalig hoge titer van specifieke serumantilichamen tegen L. pneumophila

OF

 • positieve PCR voor L. pneumophila

Laboratoriumconfirmatie

 • aantonen van L. pneumophila serogroep 1 antigeen in urine

OF

 • isolatie van L. pneumophila  uit respiratoire secreten, longweefsel, pleuravocht, bloed of ander steriel vocht

OF

 • viervoudige titerstijging van specifieke serumantilichamen tegen L. pneumophila (interval 6 weken)

Confirmatie besmettingsbron

 • aantonen van identieke L. pneumophila bij patiënt en milieustaal

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

 • patiënt met passend klinisch beeld EN waarschijnlijk labocriterium

OF

 • patiënt met passend klinisch beeld EN epidemiologisch criterium

Bevestigd

patiënt met passend klinisch beeld EN laboratoriumconfirmatie