Landsbonden van de ziekenfondsen

Landsbonden van de ziekenfondsen

De Vlaamse overheid sloot begin 2020 een beheersovereenkomst voor 5 jaar af met volgende (diensten van de) landsbonden als organisatie met terreinwerking voor het ondersteunen van de ziekenfondsen op vlak van preventieve gezondheid.  

Het gaat om:

  • het Centrum voor Gezondheidspromotie van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten;
  • de dienst Gezondheidsbevordering van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten;
  • de dienst Gezondheidsbevordering van het Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten;
  • de landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen;
  • de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen.
Beheersovereenkomst

Type organisatie

Organisatie met terreinwerking

Duur

1 januari 2020 - 31 december 2024

Budget

56.400 euro/jaar per landsbond

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Doelgroepen

  • voor elke landsbond: de bij die landsbond aangesloten Nederlandstalige ziekenfondsen en hun leden;
  • de Vlaamse overheid.

Resultaatgebieden

  1. aanbieden van informatie, documentatie en advies;
  2. ontwikkelen van methodieken, materialen aangepast aan de doelgroep
  3. ondersteunen van de  implementatie van preventiemethodieken met inbegrip van deskundigheidsbevordering.