Kwaliteitsplanning en jaarverslag van de diensten voor logistieke hulp

De diensten voor logistieke hulp moeten jaarlijks vanaf 15 april de volgende documenten ter beschikking van Zorg en Gezondheid houden:

  • de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar
  • het jaarverslag van het afgelopen jaar

U moet de kwaliteitsplanning en het jaarverslag niet opsturen naar Zorg en Gezondheid. Wij kunnen die documenten wel altijd opvragen vanaf 15 april.

Kwaliteitsplanning

De kwaliteitsplanning van uw dienst voor logistieke hulp moet de volgende elementen bevatten:

  • een omschrijving van de activiteiten die u in de loop van het betrokken jaar zult uitvoeren om de doelstellingen, de kwaliteitseisen en het kwaliteitssysteem te bepalen en te realiseren;
  • een beschrijving van de zelfevaluatie die u in de loop van het betrokken jaar zult uitvoeren, minimaal van uw werking en uw doelstellingen.

Jaarverslag

Het jaarverslag van uw dienst voor logistieke hulp moet de volgende elementen bevatten:

  • informatie over uw werking tijdens het afgelopen jaar, aan de hand van anonieme gegevens over de activiteiten die u in het afgelopen jaar uitgevoerd hebt. Die registratiegegevens vermelden onderwerp, doel, vorm, frequentie, intensiteit van de activiteiten en bereikte doelgroep;
  • een evaluatie van de kwaliteitsplanning van het afgelopen jaar;
  • alle klachten, en het gevolg dat uw dienst eraan gegeven heeft.

Diensten voor logistieke hulp die tijdens het afgelopen jaar Vesta gebruikten (gedurende het volledige jaar), en op die manier de gegevens over de personeelsleden en de gebruikers van hun dienst al elektronisch bezorgden aan Zorg en Gezondheid, moeten de informatie over hun werking tijdens het afgelopen jaar niet opnemen in het jaarverslag.

Contact over thuiszorg