Kwaliteitsplanning en jaarverslag van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

De diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg moeten jaarlijks vanaf 15 april de volgende documenten ter beschikking van Zorg en Gezondheid houden:

 • de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar
 • het jaarverslag van het afgelopen jaar

U moet de kwaliteitsplanning en het jaarverslag niet opsturen naar Zorg en Gezondheid. Wij kunnen die documenten wel altijd opvragen vanaf 15 april.

Kwaliteitsplanning

De kwaliteitsplanning van uw dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg moet de volgende elementen bevatten:

 • een omschrijving van de activiteiten die u in de loop van het betrokken jaar zult uitvoeren om de doelstellingen, de kwaliteitseisen en het kwaliteitssysteem te bepalen en te realiseren;
 • een beschrijving van de zelfevaluatie die u in de loop van het betrokken jaar zult uitvoeren, minimaal van uw werking en uw doelstellingen;
 • een beschrijving van het permanent ondersteunende beleid inzake minimale verplaatsingsafstanden en -tijden van het verzorgend personeel dat u voert, en de sensibiliserende initiatieven voor milieubewuste verplaatsingen die u in de loop van het jaar zult uitvoeren.

Jaarverslag

Het jaarverslag van uw dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg moet de volgende elementen bevatten:

 • een evaluatie van de kwaliteitsplanning van het afgelopen jaar (inclusief de uitgevoerde zelfevaluatie);
 • alle klachten, zowel over gezinszorg als over aanvullende thuiszorg, en het gevolg dat uw dienst eraan gegeven heeft;
 • een evaluatie van het gevoerde beleid en van de uitgevoerde initiatieven rond milieubewuste verplaatsingen tijdens het afgelopen jaar, als verantwoording voor de toelage voor maatregelen in verband met milieubewuste verplaatsingen die u voor gezinszorg ontvangen hebt;
 • een aantal gegevens over de gebruikersbijdrage voor gezinszorg:
  • het aantal gebruikers voor wie een afwijking van de bijdrageschaal werd toegepast, waarbij het aantal verhoogde en het aantal verlaagde bijdragen apart vermeld worden;
  • de vermelding dat er al dan niet wijkwerking georganiseerd werd, en in voorkomend geval de vermelding dat de facultatieve toeslag van 5% al dan niet toegepast werd.

Aangezien de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg de gegevens over de personeelsleden en de gebruikers van hun dienst al elektronisch bezorgen aan Zorg en Gezondheid via Vesta, moeten zij de informatie over hun werking tijdens het afgelopen jaar niet opnemen in het jaarverslag.

Contact over thuiszorg