Kwaliteitsplanning en jaarverslag van de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds moeten jaarlijks vanaf 15 april de volgende documenten ter beschikking van Zorg en Gezondheid houden:

  • de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar
  • het jaarverslag van het afgelopen jaar

U moet de kwaliteitsplanning en het jaarverslag niet opsturen naar Zorg en Gezondheid. Wij kunnen die documenten wel altijd opvragen vanaf 15 april.

Opgelet: de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds moeten wel samen jaarlijks voor 15 april een overzicht bezorgen van knelpunten en eventuele toekomstige ontwikkelingen die van belang zijn voor de algemene werking van de sector van de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds.

Kwaliteitsplanning

De kwaliteitsplanning van uw dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds moet de volgende elementen bevatten:

  • een omschrijving van de activiteiten die u in de loop van het betrokken jaar zult uitvoeren om de doelstellingen, de kwaliteitseisen en het kwaliteitssysteem te bepalen en te realiseren;
  • een beschrijving van de zelfevaluatie die u in de loop van het betrokken jaar zult uitvoeren, minimaal van uw werking en uw doelstellingen uitvoeren.

Jaarverslag

Het jaarverslag van uw dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds moet de volgende elementen bevatten:

  • informatie over uw werking tijdens het afgelopen jaar, aan de hand van anonieme gegevens over de activiteiten die u in het afgelopen jaar uitgevoerd hebt. Die registratiegegevens vermelden onderwerp, doel, vorm, frequentie, intensiteit van de activiteiten en bereikte doelgroep;
  • een evaluatie van de kwaliteitsplanning van het afgelopen jaar.
Contact over thuiszorg