Kwaliteitsnormen voor niet-dringend liggend ziekenvervoer

pdf bestandKwaliteitsnormen niet-dringend liggend ziekenvervoer (679 kB)

Dit protocol is een opsomming van kwaliteitseisen voor ambulancediensten die instaan voor niet-dringend liggend vervoer, zoals een opleiding voor ziekenvervoerders, voorschriften qua hygiëne en uitrusting van het voertuig. De ambulancediensten gaan zich hierop laten controleren en accrediteren door een onafhankelijke controle-organisatie, om vervolgens op een lijst te komen die de Vlaamse Gemeenschap zal publiceren.

In het protocol staan o.a. deze kwaliteitsnormen:

  • Twee ziekenververvoerders bij elk transport: een ziekenwagenbestuurder én een ziekenvervoerder die de patiënt begeleidt.
  • Opleiding voor de vervoerders: elke bestuurder zal een certificaat van eerstehulpopleiding moeten behalen tegen 1 januari 2018. De begeleider moet dit behalen tegen 1 januari 2017. Maar binnen een termijn van 5 jaar moet de begeleider een meer uitgebreide en nog uit te werken opleiding niet-dringend liggend ziekenvervoer volgen, vergelijkbaar met de bestaande en specifieke opleiding dringende geneeskundige hulpverlening.
  • Transparante facturatie: iedere patiënt of aanvrager krijgt bij de bestelling van het ziekenvervoer inzage in de tarieven en krijgt een kostenraming. Ook de factuur moet duidelijk opgesteld zijn.
  • Uitrustings- en hygiënevereisten: het protocol voorziet in een lijst van materiaal dat standaard in het voertuig aanwezig moet zijn (bv. handalcohol, een AED, berries, wondverzorgingsmateriaal…) en hygiënische voorschriften.
  • Degelijke klachtenbehandeling: elke aanbieder moet een procedure hebben voor klachtenbehandeling en moet de klant-patiënt duidelijk informeren tot wie hij zich kan richten met klachten.
  • Nederlands: ziekenvervoerders moeten een gesprek in het Nederlands kunnen voeren met een Nederlandstalige patiënt.

Het protocolakkoord is opgesteld door een onafhankelijke commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, de ambulancediensten, het Vlaams Patiëntenplatform, Test-Aankoop en de koepelorganisatie van ziekenhuizen.

Opleiding

Een van de kwaliteitsnormen is opleiding voor de chauffeurs en begeleiders bij het vervoer.

De commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer heeft deze pdf bestandLijst van erkende opleidingsorganisaties Eerste Hulp 24u (644 kB) opgesteld. Deze organisaties zijn geschikt bevonden worden om de opleiding Eerste Hulp van minstens 24u te verzorgen voor ambulanciers binnen het niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Welke opleidingen nodig zijn, ziet u in ditpdf bestandStroomschema met opleidingsvereisten voor niet-dringend liggend ziekenvervoer (214 kB).

Ziekenvervoer

Wie met een niet-acuut medisch probleem naar het ziekenhuis moet, bijvoorbeeld voor een onderzoek, en dat niet kan met gewoon vervoer, kan daarvoor een ambulancedienst voor 'niet-dringend liggend ziekenvervoer' inschakelen.