Kwalificatietest webservices Vaccinnet

Een kwalificatietest garandeert een vlotte en betrouwbare werking van de webservices en zorgt voor datakwaliteit. Elke softwareontwikkelaar is verplicht deze test uit te voeren.

Een kwalificatietest mag pas worden uitgevoerd als de software met de integratie volledig operationeel is in de testomgeving, met de mogelijkheid om vaccinaties door te sturen via een webservice. Belangrijk is dat de softwareontwikkelaar zelf voldoende heeft getest, daarbij ook na gaat of een burger/arts de doorgestuurde vaccinaties kan raadplegen via de webtoepassing Vaccinnet of MyHealthViewer.

De procedure is eenvoudig. Stuur een e-mail naar de beheerders van Vaccinnet (vaccinnet@vlaanderen.be), met in bijlage een set van bestanden. De set van bestanden verschilt in functie van de gebruikte webservice. Zorg en Gezondheid, in samenwerking met Opgroeien, staat in voor de validatie van de bestanden en een controle in Vaccinnet. De validatie gebeurt op basis van specificaties en afspraken uit de cookbooks.

Kwalificatietest WS BatchUpload

Er wordt verwacht dat de softwareontwikkelaar 3 berichten stuurt voor kwalificatie, die resulteren in een set van in totaal 12 XML-bestanden. De XML-bestanden worden volledig doorgestuurd. Ze bevatten steeds een Header en Body. Aangezien de bestanden persoonsgegevens bevatten, moet de e-mail of bestanden beveiligd worden doorgestuurd.

AanleverenVaccinatieGegevens

 • 4 XML-bestanden: 2 keer het verstuurde request en 2 keer de ontvangen response (status OK).
 • Minstens twee personen in één request en meer dan één vaccinatie op eenzelfde persoon.
  Minstens één registratie van een COVID-19 vaccinatie, waarbij het veld lotnummer een waarde bevat en het veld voor bijwerkingen leeg is.
 • Bij voorkeur vaccinaties met verschillende toedieningsdatum (binnen de 7 kalenderdagen).
 • Twee berichten die aan bovenstaande criteria voldoen.

ResultaatVerwerkingVaccinatieGegevens

 • 4 XML-bestanden: 2 keer het verstuurde request en 2 keer de ontvangen response (status OK).
 • Hiermee haal je het verwerkingsresultaat op van de aanlevering met de doorgegeven transactionid (die terug te vinden is in het antwoord van “AanleverenVaccinatieGegevens”).
 • Voor elke request met AanleverenVaccinatieGegevens, het response bericht op deze request en dan het resultaatsbericht.
 • Resultaat op te vragen na de verwerking in Vaccinnet, i.e., in de testomgeving, om het uur.

AanvullingVaccinatieGegevens

 • 2 XML-bestanden: 1 keer het verstuurde request en 1 keer de ontvangen response (status OK)
 • AanvullingVaccinatieGegevens is nodig voor registreren van vaccinaties ouder dan 7 dagen.
 • Minstens twee personen en meer dan één vaccinatie op eenzelfde persoon.
 • Vaccinaties met verschillende toedieningsdatum, ouder dan 7 kalenderdagen.

ResultaatVerwerkingVaccinatieGegevens

 • 2 XML-bestanden: 1 keer het verstuurde request en 1 keer de ontvangen response (status OK)
 • Hiermee haal je het verwerkingsresultaat op van de aanlevering met de doorgegeven transactionid (die terug te vinden is in het antwoord van “AanleverenVaccinatieGegevens”)
 • Voor elke request met AanvullingVaccinatieGegevens, het response bericht op deze request en dan het resultaatsbericht.
 • Resultaat op te vragen na de verwerking in Vaccinnet, i.e. om het uur in de testomgeving.

 

Kwalificatietest WS RegistratieService

Er wordt verwacht dat de softwareontwikkelaar 4 berichten stuurt voor kwalificatie, die resulteren in een set van in totaal 16 XML-bestanden. De XML-bestanden worden volledig doorgestuurd. Ze bevatten steeds een Header en Body. Voor deze test mag de inhoud van het KMEHR-bericht niet vercijferd zijn in de bestanden, om zo een visuele validatie toe te laten. De softwareontwikkelaar zet de vercijferde informatie om naar niet vercijferde informatie. Aangezien de bestanden persoonsgegevens bevatten, moet de e-mail of bestanden beveiligd worden doorgestuurd.

addVaccinations

 • 12 XML-bestanden:
  • 4 keer het verstuurde request en 4 keer de ontvangen response
  • 4 xml KMEHR-berichten met de inhoud van de vaccinatie (ontcijferde informatie)
 • 3 scenario’s te testen (4 berichten)
  • Registratie door individuele arts (artsenpraktijk) (Vaccinnetid = arts, Kmehr.sender = arts en Kmehr.author = arts)
  • Registratie door een organisatie van artsen (groepspraktijk) (Vaccinnetid = groep, Kmehr.sender = arts, Kmehr.author = arts)
  • Registratie door een huisarts in opleiding (HAIO), onder verantwoordelijkheid van een stagemeester
   • Situatie HAIO gekoppeld aan individuele arts (artsenpraktijk) (Vaccinnetid = stagemeester, Kmehr.sender = haio en Kmehr.author = stagemeester)
   • Situatie HAIO gekoppeld aan organisatie van artsen (groepspraktijk) (Vaccinnetid = groep, Kmehr.sender = haio en Kmehr.author = stagemeester)
 • Minstens één bericht bevat de registratie van een COVID-19 vaccinatie, waarbij het veld lotnummer een waarde bevat en het veld voor bijwerkingen leeg is.

removeVaccination

 • 4 XML-bestanden: 2 keer het verstuurde request en 2 keer de ontvangen response
  • Situatie voor een individuele arts (artsenpraktijk)
  • Situatie voor een organisatie van artsen (groepspraktijk)