Koninklijk Besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de karakteristieken voor het aanwijzen van referentiecentra `zeldzame ziekten', 'expertisecentra' genoemd, binnen de erkende functie 'zeldzame ziekten'

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit omschrijft de karakteristieken voor het aanwijzen van referentiecentra 'zeldzame ziekten', 'expertisecentra' genoemd.