Koninklijk Besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk "zeldzame ziekten"

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit omschrijft de erkenningsnormen voor het netwerk "zeldzame ziekten".