Koninklijk Besluit van 25 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie `zeldzame ziekten' moet voldoen om te worden erkend en erkend te blijven

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit bevat de normen waaraan de functie 'zeldzame ziekten' moet voldoen.