Koninklijk Besluit van 18 juli 1991 ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de voorschriften voor de psychiatrische diensten die geesteszieken opnemen voor wie een beschermingsmaatregel geldt. U vindt er ook de informatie over de aanstelling van een arts-diensthoofd voor gedwongen opname.