Koninklijk besluit nr. 44 van 26 juni 2020 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in he

Koninklijk besluit nr. 44 van 26 juni 2020 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano

Dit besluit beschrijft

  • de verschillende databanken, en de gegevens uitgewisseld tussen deze databanken, die gehanteerd worden in kader van het contactonderzoek, 
  • de rechtsgronden waarop de persoonsgegevens in dit kader verwerkt mogen worden 
  • de beveiligingsmaatregelen die worden genomen ter bescherming van deze gegevens.

Dit besluit bepaalt ook de digitale opsporingsapplicatie ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19.