Koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

pdf bestandKB van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano i.k.v. strijd tegen de verspreiding van het coronavirus (81 kB)

Dit koninklijk besluit beschrijft het wettelijk kader ter uitvoering van de contactopsporing in strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Hierbij worden de activiteiten verder beschreven die deel uitmaken van de contactopsporing en de daarvoor gehanteerde databank bij Sciensano.