Kinesitherapeuten

De erkenning van kinesitherapeuten

De erkenning als kinesitherapeut krijgt u automatisch zodra u één van deze pdf bestandDiplomatitels kinesitherapeut (177 kB) behaalt. U hoeft hiervoor dus geen aanvraag te doen.

Wanneer u in Vlaanderen een diploma voor kinesitherapeut behaalt, dan zal uw school dat registreren in een databank. Die gegevens gaan automatisch naar Zorg en Gezondheid. Zorg en Gezondheid levert op basis van die gegevens uw erkenning automatisch af. U ontvangt een erkenningsbewijs per post (we versturen dit naar uw officieel adres).

Na uw erkenning krijgt u ook automatisch een visum opgestuurd van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Het visum is het attest waarmee u het beroep mag uitoefenen.

Opgelet: indien u in het bezit zou zijn van het diploma 'Gegradueerde in de kinesitherapie' en u heeft nog geen erkenning als kinesitherapeut, kan u tot en met 31 augustus 2019 een aanvraag indienen voor de erkenning van kinesitherapeut! Door de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, kunnen personen die in het bezit zijn van het diploma 'Gegradueerde in de kinesitherapie' vanaf 1 september 2019 geen aanspraak meer maken op de erkenning van kinesitherapeut. Deze aanvraag kan enkel worden ingediend via de post.

De erkenning van een bijzondere beroepsbekwaamheid

Als erkend kinesitherapeut kunt u zich nog specialiseren in 6 “bijzondere beroepsbekwaamheden”.

Na een bijkomende opleiding en met voldoende ervaring en bijscholing, kunt een erkenning aanvragen voor deze specialisaties:

  • Pediatrische kinesitherapie
  • Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie
  • Neurologische kinesitherapie
  • Manuele therapie
  • Cardiovasculaire kinesitherapie
  • Respiratoire kinesitherapie

 

Aangepaste dienstverlening erkenning zorgberoepen

Wegens de coronamaatregelen is onze dienstverlening voor erkenningsvragen van zorgberoepen aangepast. Wij kunnen alleen erkenningsaanvragen behandelen die via specifieke kanalen binnenkomen. Kijk hier wat dat voor uw beroep betekent.