Juridische basis

Decreet Vlaamse sociale bescherming

Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming - 18 mei 2018

Met het decreet van 18 juni 2021 tot wijziging van regelgeving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming worden de volgende sectoren vanaf januari 2022 gefaseerd geïntegreerd in de Vlaamse sociale bescherming: de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen, de revalidatieziekenhuizen, de revalidatieovereenkomsten, de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en het multidisciplinaire overleg.

Uitvoeringsbesluit Vlaamse regering

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming - 30 november 2018

Met het besluit van 26 november 2021 tot wijziging van regelgeving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming worden de volgende sectoren vanaf januari 2022 geïntegreerd in de Vlaamse sociale bescherming: de revalidatieziekenhuizen en het multidisciplinaire overleg.