COVID-19 – Inzet jobstudenten als ondersteuningspersoneel woonzorgcentrum/centrum voor kortverblijf tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022

Woonzorgcentra, al dan niet met bijbehorend centrum voor kortverblijf, kunnen een vergoeding ontvangen voor de inzet van jobstudenten als ondersteuningspersoneel tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022.
Om in aanmerking te kunnen komen moet een woonzorgcentrum de nodige gegevens meedelen via het e-loket.
De gegevens voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022 deelt u mee per kwartaal via de daarvoor per kwartaal apart afzonderlijk voorziene formulieren. Het formulier voor het eerste kwartaal 2022 is meteen beschikbaar. Het formulier voor het tweede kwartaal 2022 is beschikbaar vanaf 30/6/2022. Dat voor het derde kwartaal 2022 vanaf 30/9/2022.

COVID-19 – Inzet jobstudenten als ondersteuningspersoneel woonzorgcentrum/centrum voor kortverblijf tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022

Welke inzet jobstudenten komt in aanmerking?

U deelt de prestaties mee van jobstudenten die ingezet werden als ondersteuningspersoneel tijdens de betreffende kwartalen om volgende redenen:

 • personeelsuitval door COVID-19;
 • versterking bij extra taken door COVID-19;
 • versterking zodat personeelsleden de inhaalrust ingevolge COVID-19 kunnen opnemen.

Onder ondersteuningspersoneel wordt begrepen:

 • het personeel van de schoonmaakdienst, de logistieke dienst en de keuken, het personeel voor de begeleiding van wonen en leven;
 • het personeel van de technische dienst en het onthaal;
 • de medewerker ter ondersteuning van de bezoekersregeling.

Volgende prestaties komen in aanmerking:

 • inzet van jobstudenten als ondersteuningspersoneel via arbeidsovereenkomst;
 • inzet van jobstudenten als ondersteuningspersoneel via een interimonderneming.

Volgende prestaties komen niet in aanmerking:

 • prestaties die u registreert in de Raas-webtoepassing in kader van de basistegemoetkoming voor zorg.;

Vergoeding is begrensd

De vergoeding die een woonzorgcentrum kan ontvangen voor de inzet van jobstudenten als ondersteuningspersoneel is begrensd tot 80 euro per erkende woongelegenheid woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf op 30 september 2022 vermenigvuldigd met de bezetting in de maand januari 2022.

Wanneer de gegevens indienen?

De gegevens zowel voor zowel het eerste, tweede en derde kwartaal 2022 bezorgt u uiterlijk op 31 oktober 2022. Het formulier voor het eerste kwartaal 2022 is meteen beschikbaar. Het formulier voor het tweede kwartaal 2022 is beschikbaar vanaf 30/6/2022. Dat voor het derde kwartaal 2022 vanaf 30/9/2022.

We vragen u om de meegedeelde gegevens zeer grondig na te zien alvorens in te dienen. Indien de gegevens niet tijdig worden meegedeeld, verliest de voorziening immers het recht op een vergoeding.

Hoe de gegevens opsturen (e-loket)?

 • Dien de gegevens in via het e-loket van Zorg en Gezondheid.
 • Open het e-loket en:
  • klik op het thema 'Subsidies';
  • klik op de link “Aanmaken inzet jobstudenten als ondersteuningspersoneel: periode X”;
 • Vul de gevraagde gegevens in, kijk ze na en klik op indienen. Als de gegevens succesvol zijn ingediend, krijgt u een bevestigingspagina te zien.
 • Elk personeelslid met toegang tot het e-loket kan de gegevens invullen.

Toegang krijgen tot het e-loket stelt u in via het toegangsbeheer in e-health.

Wat doen we met deze gegevens?

Vanaf 1 november 2022 worden de formulieren afgesloten en worden de meegedeelde gegevens verwerkt voor betaling.

Betaling

De vergoeding waarop men recht heeft, wordt uiterlijk op 30 november 2022 betaald.

Aandachtspunten

 • U geeft de extra inzet van jobstudenten als ondersteuningspersoneel zowel voor het woonzorgcentrum als die voor het centrum voor kortverblijf door in het e-loketformulier voor het woonzorgcentrum. Er is geen apart formulier beschikbaar voor het centrum voor kortverblijf.
 • In het e-loket dient u altijd de gegevens per dossiernummer en dus per vestiging in. Een woonzorgcentrum met meerdere vestigingen moet dus de gegevens voor elke vestiging afzonderlijk indienen.
 • We vragen u nadrukkelijk om de meegedeelde gegevens zeer grondig na te zien alvorens in te dienen.
 • 31 oktober 2022 is het uiterste indieningsmoment voor de formulieren voor de drie kwartalen in kwestie. Er worden na 31 oktober 2022 geen bijkomende aanvullingen meer verwerkt. 
 • Let erop dat u het dossier in het e-loket niet enkel heeft bewaard maar ook effectief heeft ingediend.

Vragen over deze registratie?

Contact team financiering ouderenzorg: financieringouderenzorg@vlaanderen.be.

Contact technische helpdesk e-loket:
    Bij problemen bij het gebruikers- en toegangsbeheer: contacteer het eHealth contactcenter.
    Bij technische vragen: stuur een e-mail naar e-loket.zg@vlaanderen.be.