IZAG voor algemene ziekenhuizen

Wat is IZAG?

Met IZAG kunnen algemene ziekenhuizen gegevens uitwisselen met Zorg en Gezondheid. Het is een MS Access-toepassing waarmee het ziekenhuis algemene gegevens opstuurt over de instelling, over het personeel en over de dienstverlening in een aantal thema's of rubrieken.

Wanneer en hoe gebruiken?

Via IZAG doen wij een jaarlijkse bevraging bij de algemene ziekenhuizen. Wij sturen daarvoor begin maart een mail met uitleg naar elk ziekenhuis. Het ziekenhuis moet dan tegen eind april zijn gegevens opsturen via IZAG.

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) hebben we voorzien in een veilige manier om privacy-gevoelige gegevens uit te wisselen, nl. Drop Vlaanderen. Hoe u hiermee aan de slag gaat, verneemt u in deze handleiding (pdf bestandHandleiding Drop Vlaanderen (pdf) (1.43 MB)).

 

Waarom?

Wij gebruiken die gegevens:

  • om na te gaan of een dienst in een ziekenhuis en/of medisch-technische apparatuur een erkenning kan krijgen.
  • om de inspecties van de ziekenhuizen te organiseren. De gegevens moeten ons in staat stellen een zo duidelijk mogelijk beeld van de instelling te vormen op het vlak van organisatie, personeelsbestand en activiteiten.
  • om een beeld te krijgen van het totale ziekenhuislandschap,  en de plaats van een individueel ziekenhuis daarin.
  • Op termijn zullen de gegevens, in combinatie met data uit andere bronnen, eveneens worden gebruikt in het kader van de zorgstrategische planning.

 

 

Contact over IZAG en IPAG
Handleiding over IZAG

Deze handleiding legt uit hoe de MS Access-toepassing IZAG geïnstalleerd moet worden en hoe het werkt. Het is een toepassing waarmee ziekenhuizen cijfergegevens over hun personeel en dienstverlening bezorgen aan Zorg en Gezondheid.