Isolatie en quarantaine

Wie besmet is met COVID-19, moet in isolatie blijven. Isolatie betekent dat je je volledig afzondert van andere mensen, ook van je huisgenoten. Kort gezegd: je ziet niemand.

Of je na een risicovol contact met een besmet persoon al dan niet in quarantaine moet, hangt af van je vaccinatiestatus. Bij quarantaine blijf je thuis en zonder je je zo veel als mogelijk af. 

> Zie ook: meer informatie over wie zich wanneer moet laten testen.

Isolatie voor besmette personen
Isolatie

U hebt zich laten testen op COVID-19 en uw test is positief: u bent besmet. Dat betekent ook dat u andere mensen kan besmetten, zelfs als u zich niet ziek voelt of geen symptomen hebt (niet hoest e.d.). Om te vermijden dat u andere mensen zou besmetten, moet u zich isoleren.

Isoleren betekent:

U blijft altijd thuis en u vermijdt alle fysieke contacten met andere mensen: 

 • U gaat niet naar buiten. U mag wel in uw eigen tuin of terras komen. 
 • U mag niet naar de winkel gaan. Laat iemand anders voor u inkopen doen.
 • Hebt u medische hulp nodig? Bel naar uw huisarts. Moet u naar de spoedgevallendienst? Bel dan op voorhand. 
 • Er mag niemand bij thuis op bezoek komen. U gaat zelf zeker ook niet langs bij andere mensen.
 • Vermijd contact met uw gezinsleden of huisgenoten. Blijf zoveel als mogelijk in een aparte kamer. Slaap apart, eet apart, gebruik toilet en badkamer apart. Gebruik aparte glazen, messen, vorken etc.
 • Verlucht de kamers waar u verblijft, open regelmatig de ramen.
 • Reinig regelmatig de dingen die u vaak aanraakt, zoals deurklinken, de toiletbril, de tafel...
 • Was regelmatig uw handen.

Meer over isoleren en wat uw huisgenoten moeten doen (procedure Sciensano)

Hoe lang isoleren?

Opgelet: ongeacht de duur van de isolatie blijft je Digitaal Covid certificaat of CST 11 dagen na een positieve test geblokkeerd. Vanaf dag 12 krijg je dan een herstelcertificaat.

 • Hebt u geen of slechts milde klachten (verkoudheid) dan kan de duur van de isolatie ingekort worden tot 7 dagen, op voorwaarde u de laatste 3 dagen koortsvrij bent en er een klinische verbetering van de klachten is. Nadien neemt u nog 3 dagen extra beschermende maatregelen. Dit betekent dat u het aantal contacten beperkt tot de strikt noodzakelijke én dat u in een binnenruimte continu een masker (bij voorkeur een FFP2) draagt . Dit houdt ook in dat alle activiteiten waarbij de mondmaskerdracht onmogelijk is (zoals het samen eten met andere personen) niet toegelaten zijn. Deze beschermende maatregelen tot dag 10 zijn belangrijk omdat er soms nog residueel virus aanwezig kan zijn en men op die manier de kans op overdracht beperkt.
 • In collectiviteiten voor kwetsbare personen (zoals woonzorgcentra) wordt de duur van isolatie voor asymptomatische bewoners of bij milde klachten verkort van 14 dagen naar 10 dagen (mits 3 dagen koortsvrij te zijn en klinische verbetering van de klachten).
 • Voor zorgpersoneel van deze collectiviteiten is de duur van isolatie ook 7 dagen (indien geen of slechts milde symptomen), met nadien verplicht dragen van een FFP2 masker (zonder ventiel) op de werkvloer.
 • Als u getest bent maar het resultaat nog niet kent, blijft u ook in isolatie tot het testresultaat bekend is. 
 • Opgelet: ongeacht de duur van de isolatie blijft je Digitaal Covid certificaat of CST 11 dagen na een positieve test geblokkeerd. Pas vanaf dag 12 krijg je een herstelvertificaat.
Quarantaine

Waarom in quarantaine als je niet besmet bent?

Indien je symptomen hebt passend bij COVID-19 moet je getest worden. Zelfs als je meteen na je contact met de besmette persoon getest wordt en negatief bent, moet je in quarantaine indien je deels of niet gevaccineerd bent. Je kan immers na je hoogrisicocontact nog besmettelijk worden. Ook een negatieve zelftest geeft geen zekerheid over al dan niet besmet zijn.

Hoelang in quarantaine en wanneer testen?

Voor contactpersonen van besmette personen

Vanaf 10 januari 2022 worden asymptomatische hoog risicocontacten tijdelijk niet meer getest.

Of je al dan niet in quarantaine moet, hangt af van je vaccinatiestatus:

 1. Volledig gevaccineerde hoogrisicocontacten moeten niet in quarantaine gaan maar dienen strikt preventieve maatregelen (inzake mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) toe te passen tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Je bent volledig gevaccineerd als je niet langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van je basisvaccinatie hebt gekregen of recent je boostervaccin hebt gekregen. Jongeren tussen 12 en 17 jaar, die hun basisvaccinatie hebben gekregen ongeacht de datum van vaccinatie, worden eveneens beschouwd als volledig gevaccineerd. 
 2. Deels gevaccineerde hoog risicocontacten moeten 7 dagen in quarantaine gaan; vanaf dag 4 kan de quarantaine verlaten worden mits een dagelijkse negatieve zelftest, en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Je wordt beschouwd als deels gevaccineerd als je als volwassene (vanaf 18 jaar) langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van je basisvaccinatie hebt gekregen en nog geen boosterprik hebt ontvangen.
 3. Niet-gevaccineerde hoog risicocontacten dienen 10 dagen in quarantaine te gaan;  vanaf dag 7 kan de quarantaine verlaten worden mits een dagelijkse negatieve zelftest, en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact.
 4. Kinderen jonger dan 12 jaar met een blootstelling binnen het huishouden (een persoon binnen het huishouden zit in isolatie) moeten de regels volgen voor niet-gevaccineerde hoogrisicocontacten. Dit betekent dat een quarantaine van 10 dagen moet gerespecteerd worden, met mogelijkheid om vanaf dag 7 de quarantaine te verlaten mits vanaf die dag 7 een dagelijkse negatieve zelftest wordt afgelegd tot en met dag 10. Er is in de quarantaineperiode dus geen toelating om naar school te gaan. Een uitzondering geldt voor kinderen bij wie minder dan 5 maanden geleden een COVID-19-infectie gedetecteerd werd met een Antigeen- of PCR-test, afgenomen door een zorgverlener. Risicocontacten in een andere context (school, sportclub,…) worden beschouwd als laagrisicocontact. In dat geval is er dus geen quarantaine nodig. Alle regels voor kinderen jonger dan 12 jaar,  vindt u op de website van Sciensano.
 5. Asymptomatische hoogrisicocontacten met een COVID-19 infectie in de afgelopen 5 maanden (ongeacht hun vaccinatie status) volgen dezelfde regels als volledig gevaccineerde risicocontacten.

Als je na een hoogrisicocontact een positieve zelftest hebt, dan neem je best contact op met je huisarts om een code voor een PCR-test te krijgen.

Voor reizigers uit rode zones

Zie https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ 

Als je symptomen hebt of ziek wordt

Heb je contact gehad met een besmet persoon en/of keer je terug van op reis en heb je symptomen? Laat je dan meteen testen. Bel daarvoor naar je huisarts.

 • Is je test negatief? Blijf nog altijd thuis in quarantaine, tot 10 dagen na je laatste contact met de besmette persoon. Je kan in die periode immers nog altijd de ziekte ontwikkelen en besmettelijk worden. 
 • Is je test positief?  Blijf nog zeker 7 dagen thuis in isolatie, isoleer je ook zo goed mogelijk van je huisgenoten. Na die 7 dagen neem je nog 3 dagen extra beschermende maatregelen zoals het beperken van het aantal contacten tot de strikt noodzakelijke, waarbij je continu een masker moet dragen (bij voorkeur een FFP2 masker) in een binnenruimte. Dit houdt in dat alle activiteiten waarbij de mondmaskerdracht onmogelijk is (zoals het samen eten met andere personen) niet toegelaten zijn.
 • Krijg je symptomen (je wordt ziek), blijf dan thuis in isolatie zolang je symptomen hebt. 

Wat is quarantaine?

 • Je blijft thuis. Ga alleen naar buiten als het niet anders kan, bijvoorbeeld om naar de dokter of apotheek te gaan of om voedsel te kopen. Draag dan altijd een mondmasker. Je mag wel in je eigen tuin of op je terras komen. 
 • Ontvang geen bezoek en ga niet bij andere mensen op bezoek. 
 • Zonder u zich zoveel als mogelijk af,  wees extra voorzichtig bij kwetsbare (bv. oudere of zieke) huisgenoten. Deel met hen geen eet- en drinkgerei (bestek, borden, mokken, glazen,…), tandenborstels of handdoeken.
 • Meet 2 keer per dag je temperatuur. 
 • Bel meteen je huisarts als je symptomen zoals koorts of hoesten krijgt. Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis, maar bel de huisarts. 

De officiële procedure voor quarantaine (website Sciensano)

Wie in quarantaine moet blijven en daardoor niet kan werken, heeft recht op een uitkering van tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die in quarantaine moeten, zullen via hun sociaal verzekeringsfonds aanspraak kunnen maken op een overbruggingskrediet.

Hiervoor heb je een quarantainecertificaat of quarantaineattest nodig voor je werkgever. Het contactonderzoek zal je dat mailen. Niet gekregen? Als je een sms met een "quarantaine-code" hebt ontvangen, kan je het zelf ook downloaden (dit is niet dezelfde code als de test-code!) Kan je het certificaat niet downloaden? Vraag het dan aan je huisarts.