Interventiestudie: van een traditioneel naar een bewust beter gebruik van houtkachels - impact op luchtkwaliteit en gezondheid

  • 16 maart 2021

Huishoudelijke houtverbranding is een belangrijke bron van luchtvervuiling in Vlaanderen. Mensen die houtkachels gebruiken als verwarmingsbron worden blootgesteld aan vervuilende stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. In de gepubliceerde interventiestudie werd ‘real life’ bestudeerd of het mogelijk is om een verbetering van de luchtkwaliteit -binnen en rond de woning- en gezondheid te realiseren door het aanpassen van het stookgedrag zoals gebruik ander of minder vochtig hout, andere stapeling en aanmaaktechniek in de kachel, correctere luchttoevoerregeling.

Vaststelling

  • een daling van de hoeveelheid roet of black carbon IN de woning door een betere manier van stoken;
  • geen verbetering in andere luchtkwaliteitsparameters of blootstellings- en effectmerkers (gezondheidsparameters);
  • hogere roet of black carbon- en fijnstofconcentraties tijdens de stookperiodes van de interventiestudie dan tijdens de “niet stoken” periode.

Conclusie

  • een verminderde blootstelling aan black carbon binnenhuis komt de gezondheid op termijn ten goede;
  • de aanbevelingen tot een beter stookgedrag hebben niet tot doel om houtstook te promoten als energiebron maar dienen louter voor de mensen die nu reeds aan huishoudelijke houtverwarming doen.

Downloads