Intersectorale visie VBM voor minderjarigen

Sectoren werken meer en meer samen en waar nodig wordt er geschakeld tussen de verschillende voorzieningen, waardoor zorggebruikers in verschillende contexten kunnen terecht komen. Het is daarom belangrijk om toe te werken naar een gemeenschappelijk, sectoroverschrijdend beleid.

De bevindingen uit de sectoroverschrijdende inspectieronde waren een goede aanzet om het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de verschillende sectoren te evalueren en een aantal gemeenschappelijke begrippen en lijnen met minimale garanties voor de zorggebruikers en hulpverleners met betrekking tot dit thema uit te werken. Tegen midden 2021 wordt er in eerste instantie toegewerkt naar een omvattend inhoudelijk intersectoraal kader voor de hulpverlening aan minderjarigen.

De uitgangspunten bij dit beleid zijn duidelijk: communicatie, participatie, waarmaken van kinderrechten en patiƫntenrechten en inzetten op een positief leefklimaat, met voldoende waarborgen voor de veiligheid van zorggebruikers en personeel.

Per sector kan hierop dan, op maat van (de noden) van zorggebruikers verder gebouwd worden. De kruisbestuiving tussen de sectoren kan bijdragen tot een sterk beleid op dit punt.