Inschrijvingsnummer aanvragen in het e-loket

Wat?

Diensten voor gezinszorg en diensten voor logistieke hulp kunnen alleen maar tewerkstellingsgegevens en prestaties doorsturen naar Vesta voor medewerkers die beschikken over een inschrijvingsnummer. Die inschrijvingsnummers worden toegekend door Zorg en Gezondheid. Samen met het inschrijvingsnummer wordt ook een inschrijvingsbewijs afgeleverd.

Als een dienst voor gezinszorg of een dienst voor logistieke hulp iemand wil tewerkstellen als verzorgend, logistiek, begeleidend of leidinggevend personeelslid of als doelgroepwerknemer, moet hij voor die persoon een inschrijvingsnummer aanvragen bij Zorg en Gezondheid. Het personeelslid blijft dat nummer behouden als hij bij een andere dienst voor gezinszorg of dienst voor logistieke hulp aan de slag gaat in dezelfde functie. In de module Inschrijvingen van de webtoepassing van Vesta kan de dienst nagaan of de persoon die hij wilt tewerkstellen, al beschikt over een inschrijvingsnummer.

Zorg en Gezondheid kan alleen een inschrijvingsnummer toekennen als de persoon voldoet aan de kwalificatievereisten die van toepassing zijn voor de gevraagde functie.

Hoe aanvragen?

Diensten voor gezinszorg en diensten voor logistieke hulp moeten een inschrijvingsnummer voor een verzorgend, logistiek, begeleidend of leidinggevend personeelslid of een doelgroepwerknemer aanvragen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.