Initiatieven van beschut wonen

Een initiatief van beschut wonen is er voor volwassenen en ouderen met een ernstige, langdurige psychische problematiek. Zij kunnen wonen in een woongelegenheid van het initiatief van beschut wonen zelf of in andere (eigen)woongelegenheden. Het IBW biedt hen daar "herstelondersteunende begeleiding".

De herstelondersteunende begeleiding bestaat uit ondersteunende en ontwikkelingsgerichte begeleiding in de eigen leefomgeving. Dat betekent begeleiding die probeert om de vaardigheden die de mensen al hebben, te behouden en om hen nieuwe vaardigheden te laten verwerven.  

Het gaat om hulp en begeleiding bij:  

 • zelfzorg; 
 • wonen; 
 • werken of alternatieven voor werk; 
 • leren; 
 • recreëren; 
 • psychische en somatische gezondheid; 
 • sociale contacten; 
 • omgaan met budget; 
 • omgaan met administratie; 
 • het huishouden; 
 • mobiliteit. 

Erkenning en inspectie

Zorg en Gezondheid is bevoegd voor de erkenning (en verlenging van die erkenning) en de erkenningsnormen van de initiatieven van beschut wonen .

Alle erkende initiatieven van beschut wonen worden regelmatig geïnspecteerd door Zorginspectie.

Initiatieven van beschut wonen kunnen de kwaliteit van hun zorg meten aan de hand van een aantal kwaliteitsindicatoren die werden ontwikkeld voor de geestelijke gezondheidszorg binnen het Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals (VIP² Geestelijke gezondheidszorg). Ze kunnen zelf kiezen welke indicatoren ze meten. Naast een aantal algemene indicatoren voor de volledige geestelijke gezondheidszorg, worden momenteel ook kwaliteitsindicatoren ontwikkeld specifiek voor de initiatieven van beschut wonen.

Financiering

Initiatieven van beschut wonen ontvangen financiering voor elke zorggebruiker waaraan ze herstelondersteunende begeleiding bieden. Hoeveel dat is, wordt berekend in de prijs per verblijfdag.

 • De prijs per verblijfsdag wordt gefinancierd door Zorg en Gezondheid. Initiatieven van beschut wonen factureren daarvoor de prijs per verblijfsdag aan de ziekenfondsen. Ze krijgen daarvoor een "tegemoetkoming voor zorg", die dus overeenkomt met de prijs per verblijfdag.
 • De zorggebruiker betaalt zelf voor medicatie en honoraria van huisarts en psychiater. Indien de zorggebruiker gebruik maakt van een woning die door het initiatief van beschut wonen ter beschikking wordt gesteld, betaalt de zorggebruiker hiervoor een verblijfskost aan het initiatief van beschut wonen. Deze kosten zijn niet opgenomen in de prijs per verblijfdag.

Een voorwaarde daarvoor is dat het initiatief van beschut wonen elke start en einde van de begeleiding van een zorggebruiker meldt aan de verzekeringsinstellingen.

Overnamedecreet

De initiatieven van beschut wonen zijn sinds de zesde staatshervorming volledig de bevoegdheid geworden van de Vlaamse overheid. De overname van die bevoegdheid is geregeld in het overnamedecreet en het uitvoeringsbesluit daarvan.