Informatie en richtlijnen voor zorgprofessionals

Voor de huisartsen

pdf bestandHandleiding huisartsenkringen en andere actoren _ Preventie en controle van infectieziekten (1.55 MB)

Voor de diensten voor gezinszorg

20 april 2022: pdf bestandAfspraken over gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor Oekraïense vluchtelingen (20 april 2022) (225 kB)

Voor ziekenhuizen

Voor voorzieningen met een revalidatieovereenkomst, initiatieven beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen

1 april 2022:pdf bestandBrief opvang van Oekraïense vluchtelingen (1 april 2022) (251 kB)

Voor ouderenzorgvoorzieningen  

Voor koepelorganistaies