Individuele zorgaanbieders

Individuele zorgaanbieders zijn gezondheidswerkers die, naast organisaties met terreinwerking en anderen, instaan voor het veldwerk binnen de preventieve gezondheidszorg.

De Vlaamse overheid kan individuele zorgaanbieders opdrachten geven op het vlak van preventieve gezondheidszorg en hen daarvoor eventueel erkennen of subsidiƫren. Veel hulpverleners, zoals huisartsen, nemen binnen hun dagelijkse activiteiten taken op als individuele zorgaanbieder. Zij zijn daar niet afzonderlijk voor erkend. Dat is wel het geval voor de mammografische eenheden.