Indicatoren voor de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds moeten jaarlijks een aantal resultaatsgerichte indicatoren bereiken. Die indicatoren zijn zowel kwalitatief als kwantitatief. Ze hebben betrekking op doelgroepkenmerken en op gehanteerde werkvormen.

De resultaatsgerichte indicatoren zijn vastgelegd in het ministeriële besluit van 29 november 2011 houdende de bepaling van resultaatsgerichte indicatoren voor de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.

Als een dienst gedurende twee opeenvolgende jaren de resultaatgerichte indicatoren niet bereikt, wordt zijn subsidie-enveloppe het daaropvolgende jaar met 10% verminderd.