In beroep gaan tegen een beslissing van de erkenningscommissie voor artsen

Hoe in beroep gaan?

Stuur een brief waarin u uw beroep motiveert en eventueel bewijstukken bijvoegt, naar:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

Wij leggen uw beroep dan voor aan de beroepsraad.

De behandeling van uw aanvraag

  • De beroepsraad kan u oproepen om naar uw argumenten te luisteren. U kan zich laten bijstaan door een of meerdere raadslieden.
  • Als u niet verschijnt wanneer u bent opgeroepen, mag de raad een uitspraak doen op basis van stukken (behalve wanneer het gaat om een gegronde afwezigheid).
  • De raad spreekt zich uit bij meerderheid van de aanwezige leden. De beraadslagingen zijn geheim en het advies moet gemotiveerd zijn.
  • Als de kamer een uitspraak moet doen over het stageplan, de opleiding of de erkenning, moet minstens een van haar leden die in de betrokken specialiteit erkend is, de beraadslaging bijwonen.
  • De kamer spreekt zich binnen de 60 dagen uit en deelt haar advies mee aan de minister. Als zij de toegestane termijn overschrijdt, kan de minister een beslissing nemen zonder dat advies.
  • U krijgt de beslissing via een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.