Hulp voor gezinnen met drielingen

Alle jonge gezinnen kunnen voor hulp bij de verzorging van de kinderen (eten, wassen, slapen, spelen, luiers verversen …) en het huishouden (koken, wassen, strijken, poetsen …) terecht bij de diensten voor gezinszorg. Voor poetshulp kunt u ook terecht bij de diensten voor logistieke hulp. De gezinnen betalen voor de geboden hulp een bijdrage die afhankelijk is van het inkomen. Voor gezinnen met een drieling is er daarbovenop een specifieke regeling om de hulp betaalbaar te houden. Dat geldt voor:

  • al wie bevalt van een drieling;
  • al wie bevalt van een tweede tweeling waarvan de leeftijd niet meer dan 19 maanden, de laatste dag van de 19e maand inbegrepen, verschilt van de eerste.

Waar vindt u deze hulp?

De zorgcoördinator drielingen van Kind en Gezin blijft het eerste aanspreekpunt voor de drielinggezinnen, al tijdens de zwangerschap. De zorgcoördinator drielingen zal het gezin wegwijs maken bij de zoektocht naar een geschikte dienst voor gezinszorg in de buurt. Zij zal je ook doorverwijzen naar een Expertisecentrum Kraamzorg. Die centra informeren aanstaande ouders en hebben ook een specifiek aanbod voor meerlinggezinnen.

Bijdrageregeling

Het vertrekpunt voor de berekening van de bijdrage voor zowel gezinszorg als poetshulp is een inkomensonderzoek. Het netto maandinkomen van het gezin wordt daarbij gekoppeld aan de door Vlaanderen vastgestelde pdf bestandBijdrageschaal voor gezinszorg (29 kB). Dat resulteert in een uurtarief op basis van de gezinssamenstelling en het netto maandinkomen van het gezin.

Voor drielinggezinnen wordt daarbovenop een specifieke bijdrageregeling voorzien.

  1. Het maximumtarief per uur is 7,58 euro (zowel voor gezinszorg als poetshulp). Dat tarief kan lager liggen op basis van het netto maandinkomen (bv. gezin met 3 kinderen met een netto maandinkomen van 1.500 euro betaalt 5,05 euro/uur, eenzelfde gezin met een netto maandinkomen van 1.000 euro betaalt 2,22 euro/uur). Het uurtarief kan nog verhoogd worden met 30% voor hulp op een weekdag tussen 20 uur en 7 uur of op een zaterdag, of met 100% voor hulp op een zon- of feestdag.
  2. De maandfactuur voor gezinszorg en poetshulp wordt begrensd op:
  • 6% van het netto maandinkomen van het gezin tijdens het eerste jaar na de geboorte;
  • 9% van het netto maandinkomen van het gezin tijdens het tweede jaar na de geboorte;
  • 12% van het netto maandinkomen van het gezin tijdens het derde jaar na de geboorte.

Om u een idee te geven van de kostprijs, vindt u hier enkele voorbeelden. Het aantal uren hulp per week is in alle voorbeelden hetzelfde om te kunnen vergelijken. Het werkelijke aantal uren hulp wordt afgesproken en regelmatig afgestemd tussen het gezin en de betrokken dienst. Zo zal het aantal uren hulp per week tijdens de verschillende levensjaren per gezin individueel (kunnen) verschillen. Het aantal afgesproken uren bij een gezin kan eveneens wijzigen gedurende het jaar. Zo kan men bijvoorbeeld starten met 32 uur en stellen er zich bijkomende noden, dan kan het aantal uren opgetrokken worden en vice versa.

Simulatie 1: Schematische voorstelling voor een fictief gezin met drieling, met netto maandinkomen van 1.500 euro, inkomensgerelateerd tarief van 4,75 euro
  Tarief  Maandfactuur
begrensd op % maandinkomen
1ste jaar na geboorte
(limiet 6%)
4,75 euro 90 euro
2de jaar na geboorte
(limiet 9%)
4,75 euro 135 euro
3de jaar na geboorte
(limiet 12%)
4,75 euro 180 euro
Simulatie 2: Schematische voorstelling voor een fictief gezin met drieling, met netto maandinkomen van 3.000 euro, inkomensgerelateerd tarief van 11,01 euro, maar wordt 7,58 euro (maximumtarief)
  Tarief  Maandfactuur
begrensd op % maandinkomen
1ste jaar na geboorte
(limiet 6%)
7,58 euro 180 euro
2de jaar na geboorte
(limiet 9%)
7,58 euro 270 euro
3de jaar na geboorte
(limiet 12%)
7,58 euro 360 euro
Simulatie 3: Schematische voorstelling voor een fictief gezin met drieling, met netto maandinkomen van 4.000 euro, inkomensgerelateerd tarief van 15,14 euro, maar wordt 7,58 euro (maximumtarief)
  Tarief  Maandfactuur
begrensd op % maandinkomen
1ste jaar na geboorte
(limiet 6%)
7,58 euro 240 euro
2de jaar na geboorte
(limiet 9%)
7,58 euro 360 euro
3de jaar na geboorte
(limiet 12%)
7,58 euro 480 euro
Simulatie 4: Schematische voorstelling voor een fictief gezin met drieling, met netto maandinkomen van 5.000 euro, inkomensgerelateerd tarief van 19,24 euro, maar wordt 7,58 euro (maximumtarief)
  Tarief  Maandfactuur
begrensd op % maandinkomen
1ste jaar na geboorte
(limiet 6%)
7,58 euro 300 euro
2de jaar na geboorte
(limiet 9%)
7,58 euro 450 euro
3de jaar na geboorte
(limiet 12%)
7,58 euro 600 euro

Bijkomende vergoedingen

Sommige ziekenfondsen en/of hospitalisatieverzekeringen bieden ook een tussenkomst voor kraamzorg. Contacteer hiervoor uw ziekenfonds of hospitalisatieverzekering.

Contactgegevens zorgcoördinator drielingen
Contact over kinderopvang

Vragen over babyuitzet, verlofmogelijkheden, opvoedingsvragen ...

De zorgcoördinator drielingen van Kind en Gezin zal ook verwijzen naar de regioverpleegkundige van Kind en Gezin. Zij kan reeds tijdens de zwangerschap aan huis komen. Bij de regioverpleegkundige kan het gezin terecht met vragen over bv. babyuitzet, verlofmogelijkheden, opvoedingsvragen ...

De zorgcoördinator drielingen kan ook verwijzen naar vzw Twins, een zelfhulporganisatie voor meerlingen:

Twins vzw - Oost-Vlaamse Meerlingenstudie
De Pintelaan 185 6K4
9000 Gent
Twintelefoon: 09 332 29 14 (vrijwilligerswerking met antwoordapparaat)
W: www.twins.be
E: twinlokaal@hotmail.com