Huisartsenkringen

Een huisartsenkring is een vereniging die alle vrijwillig toegetreden huisartsen groepeert die binnen een huisartsenzone hun beroepsactiviteit uitoefenen. Een huisartsenzone is een aaneengesloten geografisch gebied van één of meer gemeenten, of een deel van een gemeente in de grote agglomeraties van Antwerpen en Gent.

Een huisartsenkring treedt op als vertegenwoordiger van de huisartsen in hun huisartsenzone en is het lokale aanspreekpunt voor de huisartsen en voor het lokale beleid voor de implementatie van het lokale gezondheidsbeleid. Daartoe neemt de huisartsenkring een aantal initiatieven:

  1. de eerstelijnsgezondheidszorg en de huisartsenwerking bekendmaken;
  2. de multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers optimaliseren;
  3. samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met ziekenhuizen om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen;
  4. toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor alle patiënten van de huisartsenzone optimaliseren;
  5. de gegevensuitwisseling stimuleren die noodzakelijk is om de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening te verzekeren
  6. de huisartspraktijkpermanentie organiseren: de huisartsgeneeskunde is beschikbaar voor de patiënten van één of meer praktijken
  7. meewerken aan de organisatie binnen de eerstelijnszones van de profylaxe tegen besmettelijke aandoeningen, zowel binnen de reguliere zorg als in het kader van een pandemie die afgekondigd is door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Zorg en Gezondheid erkent en subsidieert de huisartsenkringen. Elke erkende kring ontvangt jaarlijks een forfaitaire subsidie voor hun werkingskosten. Daarnaast kunnen zij een aanvullende financiering ontvangen voor een operationeel centraal oproepnummer of wanneer de bevolkingsdichtheid in hun zone laag is.

Erkenning

Een huisartsenkring wordt erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

De huisartsenkringen die door de federale overheid erkend waren op 31 december 2014 werden vanaf 1 januari 2015 erkend door Zorg en Gezondheid. Op uiterlijk 1 januari 2017 beantwoorden deze huisartsenkringen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden, vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 betreffende de huisartsenkringen.

Nieuwe huisartsenkringen vragen een erkenning aan bij Zorg en Gezondheid.

Om erkend te blijven, sturen de huisartsenkringen jaarlijks, uiterlijk 31 mei, een jaarverslag en een financieel verslag naar Zorg en Gezondheid.

Contactgegevens

In deze excellijst xlsx bestand2021 - Huisartsenkringen - adressen en overzicht per gemeente.xlsx (140 kB) staan de contactgegevens van elke huisartsenkring per gemeente.