Huisartsen

In België wordt de geneeskunde bij wet gedefinieerd en wordt de uitoefening van de geneeskunde voorbehouden aan de houders van het wettelijk diploma Master in de Geneeskunde (vroeger doctor in de genees-, heel- en verloskunde).

In België hebt u ook een visum nodig om te mogen werken als huisarts. Het visum is dus het attest dat u nodig hebt om het beroep van arts te mogen uitoefenen. Het is uw werkvergunning of “licence to practice”. Het wordt uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid zodra u uw diploma van arts behaald hebt.

De erkenning van huisartsen

Nadat u een masterdiploma als arts behaalt, kunt u verdere opleiding met stage volgen voor de bijzondere beroepstitel (specialisatie) "huisartsgeneeskunde".

Aan het begin van uw opleiding dient u een stageplan in. En aan het eind van elk opleidingsjaar een stagerapport.

Nadat u uw diploma hebt behaald, laat u uw titel van huisarts erkennen door Zorg en Gezondheid.

U kunt uw aanvraag indienen via het e-loket. Een bijkomende zending op papier of via mail is overbodig. 

Financiële ondersteuning voor huisartsen

Huisartsen die een individuele praktijk of een groepspraktijk opstarten, kunnen daarvoor onder bepaalde voorwaarden een renteloze lening krijgen of een eenmalige premie van 20.000 euro. Deze kunnen gecombineerd worden.

Een huisartsenpraktijk kan jaarlijks ook een tegemoetkoming krijgen voor de tewerkstelling van een onthaal en administratief bediende, of voor een medisch telesecretariaat. Deze kunnen niet gecombineerd worden.

Aangepaste dienstverlening erkenning zorgberoepen

Wegens de coronamaatregelen is onze dienstverlening voor erkenningsvragen van zorgberoepen aangepast. Wij kunnen alleen erkenningsaanvragen behandelen die via specifieke kanalen binnenkomen. Kijk hier wat dat voor uw beroep betekent.