HPV-vaccinatie ook voor jongens

  • 14 december 2018

Vlaanderen trekt extra geld uit om vaccins aan te kopen voor de inenting van jongens tegen het Humaan Papillomavirus (HPV) vanaf volgend schooljaar. Eerder dit jaar werd bij de begrotingscontrole al extra geld voorzien voor een verbeterde versie van het vaccin voor meisjes waardoor een inenting beschermt tegen 90% van de types die baarmoederhalskanker uitlokken. Op basis van het laatste advies van de Hoge Gezondheidsraad blijkt dat ook bij jongens, dankzij het vaccin, aanzienlijke gezondheidswinst geboekt kan worden. De investering bedraagt, op een termijn van drie jaar, 6,5 miljoen euro.

Jongens inenten betekent gezondheidswinst

De Hoge Gezondheidsraad vernieuwde onlangs zijn advies. Er kwam recent steeds meer bewijs dat door vaccinatie van HPV ook andere kankers zoals penis-, hoofd- en nekkankers die ook bij jongens voorkomen, vermeden kunnen worden.

Tot voor kort werd aangenomen dat de gezondheidswinst, die wordt geboekt door ook jongens in te enten, relatief beperkt was. Zeker in verhouding tot de vaccinatiegraad voor meisjes die zeer hoog is – in Vlaanderen bedraagt die namelijk 90%. Jongens genieten immers ook van een bescherming door de HPV-vaccinatie bij meisjes omdat het Humaan Papillomavirus vooral overgedragen wordt via seksuele contacten. Die grote groep gevaccineerde meisjes hebben minder kans besmet te geraken en dragen het virus dan ook minder over. Niet alleen voor de types betrokken bij kankers is dat zo, maar ook voor die voor genitale wratten.

Vernieuwd vaccin

In het voorjaar van 2017 kwam er een nieuw 9-valent HPV-vaccin op de markt dat beschermt tegen meer types HPV die kankers kunnen veroorzaken dan de vroegere vaccins. Dit vaccin is gericht tegen dezelfde 2 kankerverwekkende HPV-types als de vroegere vaccins. Daarnaast is het gericht tegen 5 extra types die kankerverwekkend kunnen zijn en tegen 2 types die genitale wratten veroorzaken. Hierop heeft de Vlaamse Regering besloten om te investeren in een optimale gezondheidswinst van wie het vaccin toegediend krijgt.

Gratis vaccin

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Daarom gaan we vanaf het schooljaar 2019-2020 over tot het gratis ter beschikking stellen van deze vaccins voor jongens in het eerste jaar secundair onderwijs. De ouders en de kinderen worden hierover geïnformeerd via de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) aan het begin van het schooljaar en zullen, zoals bij elke vaccinatie, hun toestemming moeten verlenen voor de vaccinatie.”

Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs: “Kanker treft elk jaar duizenden gezinnen. Het is dan ook goed dat we het vaccin gratis ter beschikking stellen en ervoor zorgen dat meisjes, maar ook jongens worden ingeënt. Zo vermijden we onnodige slachtoffers. Een vaccinatie bij het CLB is een leermoment voor vele jongeren waar ze stilstaan bij de ontwikkeling van hun lichaam. Naast deze inenting ter preventie van baarmoederhalskanker, penis- en hoofd/nekkanker worden leerlingen tijdens hun schoolloopbaan ook gevaccineerd tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, mazelen, bof en rubella.”