Hoe (goed) bewegen jongeren?

We werken momenteel aan een nieuwe interactieve rapporten. Ondertussen kan u de meest recente studieresultaten voor 2018 raadplegen op de site van de onderzoekers zelf: Factsheets Vlaanderen (HBSC)

Enkele vaststellingen 2014

Het rapport pdf bestandHBSC 2014: Fysieke activiteit bij jongeren (296 kB) stelt dat jongeren te weinig bewegen en te veel schermtijd hebben. Zowel de gezondheidsdoelstelling voor fysieke activiteit als de norm rond schermtijd beperken werd niet gehaald.

 • Het aandeel van jongeren dat voldoende beweegt, is zeer laag (14% algemeen, 17,5% van jongens, 10,5% van meisjes)

  • Dit aandeel daalt naarmate dat de adolescenten ouder worden.
  • Daarnaast zagen we ook meisjes minder bewegen dan jongens
  • Maar er zijn geen verschillen in het aandeel van jongeren dat voldoende beweegt in functie van de opleiding van de adolescent.
 • Wat betreft schermtijd, en meer specifiek tv kijken, gamen en computer gebruik, haalt 51,4% van de jongens en 64,9% van de meisjes de norm van minder dan 2u per dag.
  • Ook zagen we dat schermtijd stijgt doorheen de jaren en dat adolescenten deze gedragingen meer stellen op een weekenddag dan op een weekdag.
  • Verder zagen we ook dat opleiding van de adolescent een sterk verband vertoond met deze gedragingen, waarbij globaal gezien leerlingen uit het beroepsonderwijs slechter scoren (en dus meer schermtijd hebben) dan hun leeftijdsgenoten uit het algemeen of kunst/technisch onderwijs.
  • Daarnaast zijn er nog enkele belangrijke evoluties doorheen de tijd op te merken. Er wordt namelijk steeds minder tv gekeken in de week, maar dit patroon wordt niet teruggevonden in de weekends. Daarnaast neemt ook het gamegedrag toe over de tijd, behalve bij BSO jongens waar een daling te zien was. Tenslotte is er ook een toename van pc gebruik en deze stijging is sterker bij de meisjes.
Databank: Jongeren en Gezondheid

De studie Jongeren en Gezondheid kwam tot stand met steun van Zorg en Gezondheid en maakt deel uit van de internationale studie ‘Health Behaviour in School-aged Children’ (HBSC) van de Wereldgezondheidsorganisatie....