Hoe (gezond) voelen jongeren zich?

We werken momenteel aan een nieuwe interactieve rapporten. Ondertussen kan u de meest recente studieresultaten voor 2018 raadplegen op de site van de onderzoekers zelf: Factsheets Vlaanderen (HBSC)

Subjectieve gezondheid bij jongeren 2014

Het rapport “HBSC 2014: subjectieve gezondheid” toont dat jongens zich gezonder voelen dan meisjes, en dat leerlingen uit het algemeen secundair onderwijs zich gezonder voelen dan leerlingen uit het technische en beroepsonderwijs. Het aantal slaapproblemen neemt voor alle leerlingen toe sinds 2002.

Enkele vaststellingen

 • De meerderheid van de Vlaamse jongeren vinden dat ze een goede algemene gezondheid hebben.

  • Significant meer jongens geven aan een goede tot zeer goede gezondheid te hebben in vergelijking met de meisjes: 83,2% van de jongens en 75,7% van de meisjes.
  • Meer jongeren uit het beroepsonderwijs en technisch secundair onderwijs schatten hun gezondheid minder goed in dan jongeren uit het algemeen secundair onderwijs.
 • Wat gezondheidsklachten betreft, geven zowel jongens als meisjes het meest aan last te hebben van slaapproblemen (26,5% van de meisjes en 18,6% van de jongens).
 • Bij de meisjes komen vervolgens hoofdpijn (23,1%), zenuwachtigheid (21,6%) en rugpijn (17,5%) het meest voor, terwijl dit bij jongens is zenuwachtigheid (14,2%), hoofdpijn (12,8%) en rugpijn (12,4%) is.
 • Er werd vastgesteld dat de prevalentie van de gerapporteerde gezondheidsklachten over het algemeen significant is toegenomen ten opzichte van 2010. Daar staat dan weer tegenover dat de prevalentie van medicatiegebruik om deze klachten te onderdrukken is afgenomen.

Mentale gezondheid bij jongeren 2014

Het rapport “HBSC 2014: Mentale gezondheid” toont dat een meerderheid van de Vlaamse jongeren aangeven vrij tevreden te zijn over hun leven, al is het cijfer bij meisjes licht gedaald ten opzicht van 2010.

Enkele vaststellingen

 • Mentale gezondheid is een belangrijk aandachtspunt in de gezondheidspromotie. De meerderheid van de Vlaamse jongeren geven aan vrij tevreden te zijn over hun leven. Meer jongens dan meisjes zijn tevreden met hun leven. Meisjes en jongens uit het algemeen secundair onderwijs zijn meer tevreden dan meisjes en jongens uit het beroepsonderwijs.
 • Bekijken we aan gezondheid gerelateerde levenskwaliteit dan scoren 9,1% van de jongens en 14,9% van de meisjes in Vlaanderen een te lage score (KIDSCREEN methode). Het percentage stijgt met de leeftijd en is bovendien meer uitgesproken in het beroepsonderwijs dan in het algemeen onderwijs.
 • Op 17-18 jaar heeft 11,9% van de jongens en 20,4% van de meisjes meerdere keren overwogen een einde te maken aan hun leven. Meer jongeren uit het beroepsonderwijs dan jongeren uit de andere richtingen denken aan zelfdoding.
 • In totaal heeft 16,1% van de jongeren in de laatste graad van het secundair onderwijs 1 of meerdere keren zichzelf opzettelijk lichamelijk beschadigd (overmatig pillen nemen, krassen in het lichaam met een mes …).
 • Een laatste deel behandelde stigmatisatie van personen met een depressie. Bij jongeren uit de laatste graad secundair leven nog veel misverstanden over depressie. Zo denkt 61,3% dat mensen met een depressie eruit kunnen geraken als ze dit echt willen. Andere misverstanden zijn dat depressie geen medische ziekte is, dat het een teken van persoonlijke zwakte is en dat mensen met een depressie onvoorspelbaar zijn. Slechts een minderheid van de jongeren gaan personen met een depressie ontwijken of niet uitnodigen op een feestje. Een meerderheid van de jongeren vindt dat depressie geen reden is om niet voor die persoon te stemmen voor de leerlingenraad.
 • Op basis van de berekende som-score, zien we dat, in vergelijking met 2010, depressie iets minder gestigmatiseerd wordt door jongeren in 2014. Stigmatisatie van depressie en andere psychische aandoeningen kan leiden tot het niet zoeken naar hulp bij psychische problemen.
Databank: Jongeren en Gezondheid

De studie Jongeren en Gezondheid kwam tot stand met steun van Zorg en Gezondheid en maakt deel uit van de internationale studie ‘Health Behaviour in School-aged Children’ (HBSC) van de Wereldgezondheidsorganisatie....