Het stageplan wijzigen van een arts-specialist

Wanneer indienen?

Wat indienen?

Vul uw stageplan opnieuw in met dit formulier. Extra bewijsstukken zijn niet meer nodig.

De kandidaat, de stagemeester en de coördinerend stagemeester moeten het aangepaste stageplan voor akkoord ondertekenen.  

Hoe indienen?

Het e-loket is voor arts-specialisten en huisartsen niet meer beschikbaar.

U kan uw aanvraag via mail versturen naar artsen@vlaanderen.be. Graag uw aanvraag in 1 .pdf versturen en uw beroep en/of specialiteit in het 'onderwerp' noteren. Een bijkomende verzending op papier is overbodig. 

De behandeling van uw aanvraag is hetzelfde als bij de eerste indiening van uw stageplan.